Náš web J4P používá způsoby shromažďování údajů popsané v zásadách použití souborů cookies. Chcete-li se dozvědět, jaké typy cookies náš web používá, pročtěte si tuto přílohu. Pokud souhlasíte s použitím souborů cookies, pokračujte v prohlížení webových stránek. Více o cookies..
Účelem této webové stránky je poskytnout Vám a Vašim blízkým co nejvíce informací o tomto hematologickém onemocnění. Stránka by Vám měla pomoci porozumět informacím od lékařů a zdravotnického personálu. Text je napsán srozumitelnou formou. Zjistíte možné příčiny vzniku, příznaky a způsob diagnostiky mnohočetného myelomu. Dozvíte se, co můžete očekávat od různých variant léčby, které jsou v současné době k dispozici. Prostor je věnován i sociálnímu aspektu tohoto onemocnění, protože mnoho pacientů považuje za největší pomoc péči a podporu ze strany ostatních pacientů. Doufáme, že tyto informace Vám poskytnou užitečné rady a doplní pokyny a informace, které Vám podal Váš lékař/hematolog. Pro podrobné vysvětlení Vašeho stavu a možností léčby se, prosím, obraťte na zdravotnický personál.

Co je to mnohočetný myelom?

Co je to mnohočetný myelom?

Co je to mnohočetný myelom?

Mnohočetný myelom je nádorové onemocnění plazmatických buněk kostní dřeně, což jsou bílé krvinky, které tvoří protilátky.

Typy mnohočetného myelomu

Typy mnohočetného myelomu

"Když jsem se dozvěděla, že mi byl diagnostikován doutnající (asymptomatický) myelom, moje bezprostřední reakce byla otázka kdy a kde začneme s léčbou. Odpověď lékaře byla, že mě zatím bude jen pozorovat! A bez ohledu na diagnózu jde život dál." Marija, 64 let

Slovníček

Slovníček

Není vždy snadné porozumět terminologii používané v oblasti medicíny. Tato část byla vytvořena tak, aby poskytla flexibilní a snadný způsob hledání významu některých pojmů z medicíny, které se na této stránce pravidelně používají.