Slovníček

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Není vždy snadné porozumět terminologii používané v oblasti medicíny. Tato část byla vytvořena tak, aby poskytla flexibilní a snadný způsob hledání významu některých pojmů z medicíny, které se na této stránce pravidelně používají.

 • Beta-2-mikroglobulin v séru

  bílkovina, která se běžně nachází na povrchu bílých krvinek, její koncentrace je úměrná počtu buněk mnohočetného myelomu v těle. Vysoké hladiny se objevují u nemocných s aktivním myelomem.

 • Biopsie lymfatických uzlin

  Zákrok, jehož cílem je odebrat vzorek tkáně lymfatické uzliny.

 • Biopsie kostní dřeně

  Odběr vzorku tkáně z kosti pomocí speciální jehly. V odebraných vzorcích je kontrolováno, zda nejsou přítomny nádorové buňky. 

 • Blasty

  Nezralé buňky kostní dřeně a periferní krve

 • Vápník

  Nejvíce zastoupený minerál v lidském těle, důležitý pro správný vývoj kostí a zubů. 

 • Kalorie

  Jednotka energie. Každá makroživina (sacharidy, tuky a bílkoviny), která vstoupí do těla, je přeměněna na energii. Množství energie (a kalorií) v potravinách se liší  podle jejich složení: tuk poskytuje asi 9 kalorií na gram, zatímco bílkoviny a sacharidy poskytují asi 4 kalorie na gram.

 • Sacharidy

  Jedna ze tří makroživin (ostatní dvě jsou bílkoviny a tuky), které tvoří naši stravu. Existují v různých formách a pro tělo jsou hlavním zdrojem energie.

 • Lehké řetězce

  Část monoklonální bílkoviny neboli M proteinu, pro níž je charakteristická nízká molekulová hmotnost. Může být spojena s těžkým řetězcem nebo může být oddělená či volná.

 • Myeloidní buňky

  Buňky, které jsou odvozené od hematopoetických kmenových buněk, které se nachází v kostní dřeni a ze kterých se vyvíjejí červené krvinky, některé bílé krvinky (granulocyty a monocyty) a krevní destičky.

 • Protinádorová chemoterapie

  Protinádorová chemoterapie požívá cytotoxické (pro buňku jedovaté) nebo cytostatické (růst a dělení buněk zastavující) látky. Protinádorová chemoterapeutika způsobí různými mechanismy poruchy desoxyribonukleové kyseliny (DNA), která nese genetickou informaci nebo ovlivňují buněčné struktury nutné k dělení buněk – výsledkem je zastavení růstu nebo smrt zasažených buněk. Většina těchto látek působí pouze na buňky, které rostou a dělí se, což však nejsou jen buňky nádoru, ale i buňky zdravých tkání. 

 • Cytogenetika

  Obor genetiky, který zkoumá chromozomy a buněčné dělení. Studuje morfologii chromozomů, viditelných optickým mikroskopem, a karyotyp, což je sada chromozomů buňky.

 • Kolaps obratle

  Patologický stav, při kterých dojde k porušení těla obratle a zmenší se jeho výška. To způsobuje utlačování míchy.

 • Komorbidita

  Současná existence více onemocnění u stejného jedince.

 • Kreatinin

  Chemická sloučenina normálně vylučovaná ledvinami. V případě, že jsou ledviny poškozeny, hladina kreatininu se v krvi zvyšuje. Měřením hladiny kreatininu se tedy kontroluje funkce ledvin.

 • Kryoglobulinémie

  Stav charakterizovaný přítomností kryoglobulinu, tj. abnormálního imunoglobulinu se schopností reverzibilní precipitace při teplotě < 37°C, která způsobuje různě závažnou poruchu tkáňové mikrocirkulace.

 • Chromozom

  Vláknitá, barvitelná struktura buněčného jádra, v níž je v podobě DNA obsažena dědičná informace. Člověk má ve svých tělesných buňkách 46 chromozomů..

 • Diagnóza

  Klinické posouzení, které stanoví konkrétní onemocnění, a to podle analýzy klinických známek a příznaků sdělených pacientem a podle výsledků příslušných vyšetření.

 • Diagnostické zobrazovací metody

  Metody, které pomocí tvorby snímků odhalí přítomnost patologického stavu; patří sem např. rentgen, počítačová tomografie, ultrazvuk a magnetickou rezonanci.

 • Lymfoproliferativní onemocnění

  Nádory vycházející z lymfocytů, charakterizované chorobně zvýšenou tvorbou lymfocytů. K lymfoproliferativním onemocněním patří maligní lymfomy, lymfatické leukemie.

 • Sonografie, ultrazvuk

  Neinvazivní zobrazovací metoda využívající ultrazvuk.

 • Krevní obraz

  Laboratorní vyšetření určující počet červených a bílých krvinek a krevních destiček ve vzorku krve.

 • Hemoglobin

  Bílkovina červených krvinek. Její hlavní funkcí je transport kyslíku v krvi.

 • Krvácení

  Únik krve z krevních cév (tepny, žíly a kapiláry).

 • Hepatosplenomegalie

  Zvětšení velikosti jater a sleziny.

 • Klinické vyšetření

  Základem klinického vyšetření je komunikace mezi lékařem a pacientem, během níž se lékař cílenými dotazy snaží definovat základní problém onemocnění a postupně rozkrýt diagnózu. Následuje řada diagnostických postupů, jejichž cílem je hledání objektivních známek a příznaků, které svědčí o patologickém stavu.

 • Imunofenotypizační vyšetření

  Vyšetření zaměřené na identifikaci určitých buněk ve vzorku pomocí rozpoznání specifických povrchových znaků (markerů) těchto buněk.

 • Únava

  Únava je často přítomna u nádorových onemocnění. Přetrvává, je obtížné překonatelný a zanechává pocit naprostého emočního, duševního a tělesného vyčerpání. Pocit únavy jako takový nesouvisí s prováděnými činnostmi a je těžko řešitelný spánkem nebo odpočinkem.

 • Železo

  Důležitý minerál pro tvorbu hemoglobinu, což je bílkovina, která v krvi přenáší kyslík.

 • Vláknina (vláknina ve stravě)

  Vláknina je významná složka potravy, která je sama obtížně stravitelná. Pro člověka nemá nutriční hodnotu (ve střevě není trávena), ale má důležité funkční účinky jako je zvýšení pocitu sytosti a zlepšení funkce střeva.

 • Kyselina listová (Folát)

  Vitamin skupiny B, důležitý pro růst a rozmnožování buněk těla.

 • Patologické zlomeniny

  Zlomenina kosti, která je způsobena nádorem nebo osteoporózou. Často se objevuje u kostí oslabených myelomem, které nevydrží běžnou zátěž.

 • Monoklonání gamapatie nejasného významu (MGUS)

  Nezhoubné onemocnění, při kterém je nízká hladina M proteinu, ale nejsou žádné další příznaky. Nevyžaduje léčbu, ale může časem přejít do myelomu - je nutné ji pravidelně kontrolovat.

 • Bílé krvinky

  Krevní buňky, které tělu pomáhají překonat infekce. Existuje pět typů bílých krvinek: neutrofily, eozinofily, bazofily, monocyty a lymfocyty.

 • Červené krvinky

  Krevní buňky, které obsahují hemoglobin, což je bílkovina, která přenáší kyslík.

 • Granulocyty

  Druh bílých krvinek, které mají schopnost ničit bakterie. Řadí se k nim neutrofily, eosinofily a basofily.

 • Granulocytopenie

  Snížený počet granulocytů v periferní krvi.

 • Tuky (lipidy)

  Výživová skupina, pro níž je charakteristická vysoká energetická hodnota (9 kalorií/g, což je více než dvojnásobek než u bílkovin a uhlohydrátů). Kromě toho, že tuky ukládají a dodávají energii, mají také další důležité funkce pro správné fungování těla, ale neměly by být konzumovány v nadměrném množství, protože je to pro zdraví škodlivé.

 • Fluorescenční hybridizace in situ (FISH)

  Velmi citlivá technika detekce chromozomálních abnormalit.

 • Paraprotein (M protein)

  Protilátky nebo část protilátek nacházející se v nezvykle velkém množství v krvi nebo moči u nemocných s myelomem či MGUS. Je také nazýván monoklonální nebo myelomová bílkovina.

 • Imunochemoterapie

  Kombinovaná léčba chemoterapií a imunoterapií

 • Imunosuprese

  Oslabení imunitního systému, které způsobuje nižší schopnost bojovat s infekčním nebo nádorovým onemocněním. 

 • Imunofenotypizace

  Vyšetření zaměřené na identifikaci určitých buněk ve vzorku pomocí rozpoznání specifických povrchových znaků (markerů) těchto buněk.

 • Imunoterapie

  Léčba stimulující či naopak potlačující přirozenou obranu organizmu, např. proti nádorovému onemocnění.

 • Incidence

  Počet nově diagnostikovaných onemocnění v daném časovém období (nejčstěji za 1 rok).

 • Infekce

  Proces napadení organismu nebo jeho částí (orgánů či tkání) jedním nebo více mikrobiálními druhy (např. viry, bakterie).

 • Selhání ledvin

  Snížená schopnost ledvin vykonávat svou funkci - vylučovat odpadní látky z těla.

 • Hyperkalcémie

  Zvýšené množství vápníku (kalcia) v krvi. Vyskytuje se často u nemocných s myelomem a je způsobena vyplavováním kalcia do krve z poškozených kostí. 

 • Hyperviskozita

  Hyperviskozita znamená zvýšenou hustotu tekutiny. V medicíně tento pojem používáme zejména ve smyslu hyperviskozita krve. Ta bývá způsobena zvýšením množství krevních buněk, nebo zvýšením koncentrace krevních bílkovin. 

 • Symptomatická hyperviskozita

  Závažné zvýšení viskozity krve s typickými příznaky jako jsou bolesti hlavy a závrať.

 • Laktátdehydrogenáza (LDH)

  Enzym, který lze stanovit v krvi a jiných tělesných tkáních a které se účastní tvorby energie v buňkách. Zvýšená hladina této látky v krvi může být známkou poškození tkání nebo určitých typů nádorových onemocnění.

 • Laktátdehydrogenáza (LDH) v séru

  Ukazatel zátěže nádorem, který vyjadřuje koncentraci LDH v krvi, což je enzym přítomný v mnoha tkáních a který se uvolňuje do krve, když jsou buňky těchto tkání nepostiženy nemocí.

 • Fokální léze

  Změny tkání nebo orgánů, jednotlivé a ohraničené.

 • Leukémie

  Typ nádorového onemocnění, které postihuje bílé krvinky. 

 • Lymfocytární leukémie

  Zhoubné nádorové onemocnění lymfocytů (typ bílých krvinek) Nádorové buňky se vyskytují v kostní dřeni, v periferní krvi a mohou infiltrovat i některé orgány a tkáně.

 • Leukopenie

  Nízký počet bílých krvinek.

 • Lymfocyt

  Typ bílé krvinky, která pomáhá bránit tělo proti infekci. Jsou tři hlavní typy lymfocytů: B lymfocyty, které tvoří protilátky, T-lymfocyty, které mají různé funkce včetně pomoci B lymfocytům při tvorbě protilátek, a přirození zabíječi (tzv. natural killers neboli NK buňky), tj. buňky, které jsou schopny napadnout buňky napadené virem a nádorové buňky.

 • B Lymfocyt

  Typ bílé krvinky, která pomáhá chránit tělo před infekcí. B lymfocyty tvoří protilátky.

 • Lymfatické uzliny

  Lymfatické (mízní) uzliny jsou součástí mízního systému. Protéká jimi lymfa (míza) sbíraná ve tkáních. Lymfatické uzliny se zapojují do obrany organismu před infekcí, zachytávají nádorové buňky uvolněné z primárního nádoru. V obou případech může dojít ke zvětšení uzliny, což je patrné při vyšetření pohmatem (například uzliny pod čelistí při zánětu v dutině ústní) nebo zobrazovacím vyšetřením (CT, magnetická rezonance ap.)

 • Osteolytická ložiska (lytické léze)

  Poškozená část kosti, která se na RTG zobrazuje jako tmavý bod, chybí-li  větší část zdravé kostní tkáně. Tato ložiska vypadají jako díry v kostech a zeslabují pevnost kosti. Pokud je toto onemocnění zvlášť pokročilé, může vést ke zlomenině kosti i při minimálním úrazu.

 • Lymphocytic MGUS

  Monoklonální gamapatie nejasného významu, což je porucha plazmatických buněk, pro kterou jsou charakteristické relativně nízké hladiny monoklonálního proteinu v krvi a/nebo moči, přičemž příznaky typické pro myelom (anémie, selhání ledvin, hyperkalcémie a lytické léze) chybí. 

 • Kostní dřeň

  Vnitřní houbovitá část kosti, ve které se tvoří krvinky (bílé krvinky, červené krvinky a krevní destičky).

 • Mnohočetný myelom

  Novotvar vyvolaný přítomností plazmatických buněk v kostní dřeni. Nádorovým plazmatickým buňkám se říká myelomové buňky.

 • Slezina

  Orgán, který se nachází v levé hroní části břišní dutiny, a který mimo jiné "filtruje" krev, čímž odstraňuje "odpad" a ničí staré červené krvinky nebo poškozené buňky. Zvětšení tohoto orgánu se říká splenomegalie.

 • Minerály

  Látky, které se v těle vyskytují v malém množství, ale jsou nezbytné pro správné fungování organizmu. Minerály se v těle netvoří, takže je musíme získávat ze stravy. Minerální soli jsou obzvlášť důležité pro proces tvorby zubů a kostí, regulaci soli a vody, růst a vývoj tkání a orgánů a procesy, při kterých se tvoří energie.

 • Novotvar

  Nádor

 • Neuropatie

  Neuropatie jsou poruchy periferních nervů, které dělíme na mononeuropatie, kdy je postižen jeden nerv, a polyneuropatie, kdy je postiženo nervů více. K příznakům periferní
  neuropatie patří necitlivost, brnění nebo dokonce bolest rukou, chodidel, nohou
  a/nebo paží.

 • Neutropenie

  Nízká hladina neutrofilů (druh bílých krvinek). 

 • Niacin (vitamin B3 neboli vitamin PP)

  Vitamin, který hraje roli v reakcích buněčného dýchání, tvorbě nebo rozpadu aminokyselin, mastných kyselin a cholesterolu. V důsledku jeho nedostatku vzniká pelagra, rozšířené onemocnění v chudších oblastech naší země až do konce 19. století, pro které jsou charakteristické poruchy trávicího traktu, nervové a duševní poruchy a zejména pak kožní léze.

 • Živiny

  Všechny látky z potravy, které tělo využívá k normálnímu vývoji a udržení dobrého zdraví. V souvislosti s potřebami těla rozlišujeme makroživiny (bílkoviny, uhlohydráty a tuky) a mikroživiny (vitaminy a minerály); do této klasifikace spadá také voda a vláknina.

 • Osteoblasty

  Kostní buňka tvořící osteoid, který je mineralizován kalciem a formuje novou kostní hmotu.

 • Osteoklasty

  Buňka kostní dřeně, její funkcí je resorpce (odbourávání) kostní hmoty. U zdravého jedince je činnost osteoklastů v rovnováze s činností osteoblastů, které tvoří novou kost. 

 • Osteoid

  Nemineralizovaná kostní hmota. Po mineralizace kalciem tvoří novou tvrdou kostní hmotu.

 • Paraprotein (M protein):

  Protilátky nebo část protilátek nacházející se v nezvykle velkém množství v krvi nebo moči u nemocných s myelomem či MGUS. Je také nazýván monoklonální nebo myelomová bílkovina.

 • Performance status (celkový stav pacienta)

  Zhodnocení celkové fyzické aktivity nemocného. 

 • Petechie

  Petechie znamená výsev velice drobných prokrvácených míst v kůži, která vypadají jako rudofialové tečkování kůže.

 • Krevní destičky (trombocyty)

  Jedna ze tří hlavních krevních složek (spolu s  červenými a bílými krvinkami). Bezjaderné tělísko se schopností přilnavosti (adhezivity) a shlukování se (agregaci), které se podílí na procesu zástavy krvácení a srážení krve

 • Trombocytopenie

  Snížení počtu krevních destiček pod normální hodnotu.

 • M gradient (M-peak, M-spike)

  M-proteiny jsou protilátky nebo jejich části, které lze v krvi nebo moči pacientů s mnohočetným myelomem najít v neobvykle velkém množství. M gradient označuje výběžek, který pozorujeme v oblasti γ nebo β globulinů při elektroforéze, pokud je v séru pacienta přítomen M-protein. 

 • Plazmatická buňka (plazmocyt)

  Bílé krvinky produkující protilátky (imunoglobuliny) potřebné k boji s infekcí. U myelomu plazmatické buňky vytvářejí velké množství nefunkčních protilátek. Nefunkční (abnormální) protilátky nazýváme monoklonální protein (M protein, paraprotein).

 • Solitární plazmocytom

  Typ myelomu, při kterém se nádor nachází pouze na jednom místě,  a to buď v kosti nebo mimo ni. 

 • Incidence

  Počet nově diagnostikovaných onemocnění v daném časovém období (nejčastěji za 1 rok).

 • Provitamin A

  Beta-karoten, látka vstřebávaná ze stravy, které tělo mění na vitamin A.

 • Prognóza

  Předpověď pravděpodobného průběhu onemocnění.

 • Bence-Jonesova bílkovina

  Volné lehké řetězce monoklonálního imunoglobulinu vylučovaného do moči u některých pacientů s myelomem.

 • M-protein (paraprototein)

  Tato bílkovina je přítomna v séru a/nebo moči 98% pacientů s mnohočetným myelomem a její identifikace a stanovení množství jsou nezbytné pro diagnózu a hodnocení úspěchu léčby.

 • Bílkoviny (proteiny)

  Bílkoviny jsou tvořeny tvořené řetězci aminokyselin. Tvoří nezbytnou součást živých organismů a plní mnoho funkcí včetně rolí souvisejících se strukturou.

 • Ionizující záření

  Záření, jehož energie je dostatečná na to, aby způsobila ztrátu elektronů z atomů, které se stávají ionty. Příklady ionizujícího záření jsou gama paprsky a rentgenové paprsky. Příklady neionizujícího záření je ultrafialové světlo, infračervené světlo a viditelné světlo.

 • Volné radikály

  Odpadní produkty, které se tvoří uvnitř buněk, a které jsou pro tělo škodlivé.

 • Nervové kořeny

  Počáteční část nervu, která prochází míchou.

 • RTG (rentgen)

  Pronikavé elektromagnetické záření využívané v malých dávkách k diagnostickým účelům.

 • Magnetická rezonance (MRI)

  Vyšetření, které využívá magnetické pole a poskytuje dvou nebo třírozměrné zobrazení orgánů nebo struktury uvnitř těla. Ukazuje vysoce kvalitní obraz měkkých tkání, zvláště v oblasti páteře, ale je méně přesné v případě kostních lézí (lytických ložisek).

 • Symptom, příznak, vnější projev

  Prvek, který může lékař sledovat a umožňuje  rozpoznání (diagnózu) určité nemoci, i když není její příčinou.

 • Septikémie, sepse

  Těžká infekce postihující celý organismus, způsobená nejčastěji bakteriemi, méně často plísněmi. Projevuje se vysokými horečkami a celkovou schváceností.

 • Myelodysplastický syndrom

  Hematologická porucha, při které kostní dřeň nefunguje správně a nevytváří dostatek normálních krvinek.

 • Symptomatický

  Pacient nebo onemocnění s příznaky (symptomy).

 • Imunitní systém

  Skupina orgánů a buněk, které produkují protilátky chránící organizmus před cizími látkami jako jsou bakterie, viry, toxiny a nádorové buňky.

 • Lymfatický systém

  Složka imunitního systému, která zahrnuje součásti přítomné v celém těle včetně sleziny, kostní dřeně, lymfatických uzlin a lymfatických cév. 

 • Staging

  Soubor vyšetření ke zjištění rozsahu onemocnění (nádoru) v těle.

 • CT (počítačová tomografie)

  Vyšetřovací metoda, která využívá počítačem řízený rentgen k vytvoření trojrozměrného obrazu orgánů a struktury těla, k odhalení malých tkáňových poškození.

 • Thiamin (neboli vitamin B1)

  Vitamin potřebný pro metabolismus uhlohydrátů, který podporuje všeobecný stav výživy nervové tkáně.

 • Pozitronová emisní tomografie (PET)

  Diagnostická technika, která zahrnuje nitrožilní podání látek, které se v těle běžně vyskytují (například glukóza), ale "označených" radioaktivními molekulami (radiofarmaky) s cílem detekovat distribuci těchto látek v těle. Vyšetření umožňuje získat podrobné informace o metabolizmu jednotlivých orgánů, průtoku krve a pod. Výsledek ukazuje rozdíl mezi zdravě a abnormálně fungující tkání.

 • CT (počítačová tomografie)

  Vyšetřovací metoda, která využívá počítačem řízený rentgen k vytvoření trojrozměrného obrazu orgánů a struktury těla, k odhalení malých tkáňových poškození.

 • Translokace

  Abnormalita chromozomů vyvolaná výměnou materiálu mezi dvěma chromozomy.

 • Trombocytopenie

  Snížení počtu krevních destiček.

 • Solidní nádor (tumor)

  Nádor vznikající v různých orgánech (plíce, prs, střevo atd.) nebo tkáních (vazivo, kost ap.) vytvářejí ložiska, která jsou viditelná při zobrazovacím vyšetření (rentgen, ultrazvuk ap.) nebo i pouhým okem a lze je nahmatat. Takové nádory označujeme jako solidní. Opakem jsou hematologické nádory, které solidní ložiska zpravidla nevytvářejí a které lze někdy označit termínem "tekuté nádory"

 • Sedimentace erytrocytů

  Běžné laboratorní vyšetření, které udává rychlost klesání erytrocytů ve vzorku nesrážlivé krve. Sedimentace krve se zrychluje zejména při zánětech, infekčních chorobách, těhotenství apod.

 • Vitamin C (kyselina askorbová)

  Vitamin, který se účastní četných metabolických reakcí a syntézy kolagenu, některých aminokyselin a hormonů, je také antioxidantem a neutralizuje volné radikály. Jeho nedostatek vyvolává stav zvaný kurděje.

 • Watch and wait

  Z angličtiny, doslova "pozorovat a čekat". Označení pro vyčkávací strategii u některých chorob. Např. u nádorů, u nichž není prokázáno, že léčba přispívá k přežití a v dané fázi nemoci nemá pacient výrazné příznaky. 

Zobrazit více