Je těžké bojovat s neviditelným onemocněním. Příběh Zuzany – diagnóza mnohočetný myelom.

PHCZ/CORP/1118/0003