Náš web J4P používá způsoby shromažďování údajů popsané v zásadách použití souborů cookies. Chcete-li se dozvědět, jaké typy cookies náš web používá, pročtěte si tuto přílohu. Pokud souhlasíte s použitím souborů cookies, pokračujte v prohlížení webových stránek. Více o cookies..
Onemocnění
Psoriáza (neboli lupénka) je  chronické onemocnění kůže charakterizované abnormálním množením kožních buněk (příliš rychlý životní cyklus pokožky). U psoriázy existuje genetická predispozice. Psoriáza je chronické onemocnění, které je dobře léčitelné, ale nevyléčitelné. Onemocnění má fáze zhoršení a zlepšení. Nejběžnější formou psoriázy je tzv. ložisková forma, kterou trpí přibližně 80 procent pacientů. Ložisková psoriáza se projevuje typicky jako shluky kožních šupinek tvořící zarudlé oválné ložiska. Ložiska různých velikostí jsou většinou červená a zřetelně patrná.
U psoriázy je důležitá včasná diagnostika a zahájení léčby. Pokud si na kůži všimnete ložiska připomínající psoriázu, měli byste navštívit dermatologa.  Pokud si lékař není diagnózou jistý, provede odběr vzorku kůže a následně odešle vzorek k histopatologickému vyšetření.Pokud se zjistí, že máte psoriázu, zeptejte se svého dermatologa na to, jak závažnou psoriázou trpíte. Může totiž stanovit závažnost onemocnění podle následujících skóre: PASI, DLQI a BSA. Tato klasifikace je nezbytná kvůli zvolení nejlepší léčby a aby bylo možné ověřit, zda tato léčba funguje.
Onemocnění může propuknout v jakémkoliv věku. Nicméně se psoriáza často prvně objevuje u osob od 15 do 25 let. Může se ale objevit i u malých dětí nebo starších pacientů. Na začátku se psoriáza projevuje charakteristickými šupinkami na kůži. Tyto se shlukují a tvoří ložiska psoriázy, přičemž rozsah a závažnost se mění. Kožní projevy psoriázy nejčastěji zasahují: vlasovou část hlavy, lokty, kolena, bederní a křížovou oblast páteře, ruce a nohy. Ložiska psoriázy se mohou objevit i na nehtech. Typy psoriázy lze typicky rozpoznat podle jejich charakteristického vzhledu, zasažených míst a stupně závažnosti. 
Léčba psoriázy
Fototerapie (terapie světlem) se používá dlouho. Vystavení kůže světlu zpomaluje růst zasažených kožních buněk a zlepšuje stav kůže postižené psoriázou. U většiny pacientů působí sluneční záření příznivě a viditelně zmírňuje projevy na kůži.  Při fototerapii se postižená místa ozařují UVB zářením, které potlačuje projevy nemoci. 
Pokud nezabírají topické léky, přistupuje se ke konvenční systemové terapii. Systémovou terapii lze podávat injekčně nebo ve formě tablet, které působí na tělo jako celek. Nasazení systemových léků se doporučuje u pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou.  Konvenční systémová terapie je účinná, ale nese s sebou také  riziko nežádoucích účinků. U pacientů na systémové terapii musí být pravidelně prováděno vyšetření krve a měření krevního tlaku.  K systémové konvenční terapii se používají léky obsahující např. methotrexát, cyklosporin.
Biologické látky (biologika) představují průlom v léčbě psoriázy.  Biologická léčba cílí na imunitní systém. Biologika, na rozdíl od jiných forem imunosupresivních látek, cílí pouze na místa zasažená psoriázou a jsou vhodná pro dlouhodobé použití. Biologika se podávají buď ve formě  podkožní injekce nebo jako nitrožilní infúze. V České republice je schváleno pro použití 7 různych biologik, které buď blokují lidský nekrotizující faktor alfa (TNF-α) nebo interleukiny 12, 17, 23, které se podílejí na vzniku psoriázy.
Kůži zasažené onemocněním lze přinést komfort a úlevu použitím domácích opatření na zmírnění příznaků psoriázy. Koupání v soli z mrtvého moře: používání soli z mrtvého moře účinně podporuje tradiční terapii psoriázy. Existuje také stále vyšší počet kosmetických produktů obsahujících sůl z mrtvého moře, které regulují produkci kožního tuku, mají antibakteriální účinky a zlepšují stav pokožky.
Mapy
Mapa
Nic jsme nenašli.

PŘIDAT SPECIALIZOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

<span>Jejda, chyba formuláře </span> PŘIDAT KLINIKU<span>!</span>

*Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Prohlašujeme, že kontaktní údaje, které jste poskytl/a v tomto formuláři, budou zpracovány a použity v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Informace o novém zdravotním zařízení budou zkontrolovány a zveřejněny na našich webových stránkách. Odesláním tohoto formuláře prohlašujete, že jste oprávněni zdravotním zařízením tak učinit. 

Příběhy pacientů

Dobrodružství pacienta žijícího s lupénkou

Uslyšíte o zkušenostech a výzvách, se kterými se setká člověk s lupénkou.

Život pacienta s lupénkou

Uslyšíte o zkušenostech a výzvách, se kterými se setká člověk s lupénkou.

Video