viz také: Co dělat, když máte podezření, že trpíte psoriázou?

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Pokud máte podezření, že trpíte příznaky psoriázy, vyhledejte dermatologa.

 Pokud Vám byla diagnostikována psoriáza, měl by dermatolog provést vyšetření zdravotního stavu s použitím následujícího skóre: 

  • PASI (Psoriasis Area and Severity Index), slouží k posouzení míry závažnosti psoriázy,
  • DLQI (Dermatology Life Quality Index), slouží k posouzení, do jaké míry psoriáza ovlivňuje kvalitu Vašeho života,
  • BSA (Body Surface Area), slouží ke stanovení plochy povrchu těla zasažené psoriázou. Od skóre dosaženého v těchto dotaznících se do značné míry odvíjí volba nejvhodnější léčby psoriázy a účinnost podávaných léků. 
CZ_PSO_disease_02_B

Při léčbě psoriázy je důležitá včasná diagnostika a zahájení léčby. Psoriáza je onemocnění s různými stupni závažnosti. Neléčená psoriáza se může rozšířit po celém těle. Pokud není řádně léčena, může psoriáza způsobit vážné zdravotní komplikace. S psoriázou je spojena řada zdravotních problémů, včetně dysfunkcí vnitřních orgánů a kloubů (psoriatická artritida), které mohou mít za následek výrazné zhoršení fyzického stavu. Navíc může psoriáza zvyšovat riziko diabetu, srdečních onemocnění a deprese. Není to život ohrožující onemocnění, má ale dalekosáhlý dopad na kvalitu života. Některé typy psoriázy mohou být spouštěny chronickým stresem nebo infekcí.

Pokud si na kůži všimnete ložiska připomínající psoriázu, měli byste navštívit dermatologa. Pokud se zjistí, že máte psoriázu, zeptejte se svého dermatologa na to, jak závažnou psoriázou trpíte. Může totiž stanovit závažnost onemocnění podle následujících skóre: PASI, DLQI a BSA. Tato klasifikace je nezbytná kvůli zvolení nejlepší léčby a aby bylo možné ověřit, zda tato léčba funguje.

Zobrazit více