Psoriáza není jen onemocnění kůže

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Psoriáza není  jen suché „šupinky” na kůži. Osoby trpící psoriázou se bojí znemožnění nebo zkomplikování osobního a rodinného života, obtíží při hledání práce a komplikací spojených s psoriázou, které mohou vést až k invaliditě. Příznaky psoriázy  snižují kvalitu jejich života.

CEE_PSO_support_02

Nepříjemné projevy psoriázy a všeobecný negativní společenský přístup k osobám s touto nemocí mohou mít negativní dopad na pacientovu sebeúctu. Pacienti se cítí nepochopení, vyřazení ze společnosti a stigmatizovaní.

Níže naleznete typické příznaky deprese, které lze pozorovat u osob s psoriázou. Pokud pociťujete většinu z těchto symptomů, měli byste vyhledat lékařskou pomoc.

 • změna chuti a hmotnosti (nechutenství, úbytek hmotnosti nebo zvýšení apetitu a přírůstek hmotnosti)
 • změna spánkového režimu (dlouhý spánek, obtížné usínání, časté buzení v noci nebo buzení brzy ráno)
 • pomalé pohyby těla, pomalá chůze nebo úzkost a rozrušení
 • zhoršení libida
 • nedostatek energie, slabost, extrémní únava
 • ztráta zájmu o věci, které jste měli rádi; neschopnost radovat se
 • úzkost
 • nervozita kvůli drobnostem, podrážděnost, nečekaný odpor
 • potíže s koncentrací
 • pocity neužitečnosti, viny, chyby
 • beznaděj
 • hypochondrie nebo stavy extrémního strachu o zdraví
 • sebevražedné myšlenky, touha zemřít.
Zobrazit více