Chirurgická - operační léčba

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Rozhodnutí chirurga o tom, jaký typ strategie zvolí a jaký typ chirurgického zákroku vykoná, závisí od posouzení charakteristik, velikosti a rozsahu nádoru.

Účelem rozhodnutí vykonat chirurgický zákrok je vyléčení pacienta: cílem je odstranit celý nádor. Chirurgický zákrok sa nazýva radikální prostatektomie a jedná se o odstranění prostaty, semenných váčků a lymfatických uzlin v oblasti okolo prostaty a v pánvi. Lymfatické uzliny jsou malé žlázy, jejichž úlohou je filtrovat tekutiny a proteiny (a případně nádorové buňky), které se nacházejí v lymfatických cévách. Lymfatické uzliny sa odstraňují proto, aby sa zabezpečilo úplné odstranění nádoru a aby sa přesněji určilo stádium onemocnění. Tento zákrok se vykonáva v celkové anestézii.

Chirurgické přístupy

CEE_PC_treatment_02
Stock photo. Posed by model.

• Otevřená prostatektomie Operace, která zahrnuje odstranění prostaty, a to 2 způsoby - retropubická anebo perineální prostatektomie. Přístupy sa odlišují operačním přístupem a technikou. 

• Laparoskopická prostatektomie Jde o operační přístup, který trvá déle než otevřená operace, ale čas zotavení je kratší: provádí se prostřednictvím malých řezů (asi 1 cm) v dolní části břicha, kterými se zavede videokamera a vhodné nástroje na odstranění prostaty.

• Robotická prostatektomie Jde o obdobný zákrok se stejnými charakteristikami jako při laparoskopické operaci ale za pomoci robota. Díky této technice mohou chirurgové operovat při přibližně 20-násobném zvětšení a s 3D obrazem a tato technika umožňuje dosáhnout vyšší přesnost. Čas zotavení po operaci je krátký.

Analýza tkáně

Tkáň, která se během operace odebere, se analyzuje, čímž se získají další informace o onemocnění a zjistí se některé důležité parametry, jako je např. rozsah nádoru, následný staging a biologické charakteristiky onemocnění, které charakterizují agresivitu. Analyzují se i lymfatické uzliny v sousední  oblasti, aby se zkontrolovala možná přítomnost rakovinových buněk. Analýzou tkáně se zhodnotí potřeba adjuvantní (pomocné) léčby (např. radioterapie anebo hormonální léčba).

Možné pooperační komplikace

Při dobrém pooperačním průběhu se pacient propouští z nemocnice domů asi po týdnu. Katetr, který se během operace zavádí do močového měchýře, zůstává zavedený obvykle po dobu 10-14 dní v závislosti na tom, jaká chirurgická technika sa při operaci použila.

Během tohoto období se mohou podávat léky na podporu hojení operační rány. Vzhledem na rozsah zákroku se však mohou u pacientů podstupujících radikální prostatektomii projevit některé negativní následky, mezi které patří erektilní dysfunkce, resp. nepřítomnost erekce a samovolný únik moči (inkontinence). Po odstranění katetru z močového mechýře můžete pozorovat samovolný únik moči, který může trvat i několik měsíců.

Při zmírňování inkontinence sehrává zásadní úlohu rehabilitace a pokud je to možné, mělo by sa s ní začít před zákrokem. Obvykle 30 – 45 dní po operaci urolog zkontroluje hladiny PSA, aby zjistil, zda se nacházejí v normálním rozmezí. 

Zobrazit více