Hormonální léčba

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Cílem tohoto typu léčby karcinomu prostaty je snížit hladinu mužských pohlavních hormonů (androgenů, např. testosteronu) na kastrační (tj. velmi nízké) hladiny. Hormonální terapie se také označuje jako androgen-deprivační terapie (ADT). 

Výhodou hormonální léčby je to, že může vést k zastavení nebo zpomalení růstu nádoru, ke snížení rizika návratu onemocnění po radikální léčbě (chirurgické nebo radioterapii) a zmírnění doprovodných symptomů rakoviny prostaty.

Existují dva typy této léčby:

  • Chirurgická léčba - při které se operačně odstraňují obě varlata ze šourku (bilaterálna orchiektomie).
  • Medikamentózní léčba - pomocí léků, které blokují účinek mužských pohlavních hormonů - androgenů (tzv. antiandrogeny) a léků, které blokují tvorbu androgenů (analogy LHRH). Antiandrogeny se podávají perorálně ve formě pilulek. Analogy LHRH se podávají injekčně do těla pod kůži nebo do svalu v pravidelných cyklech. Rozlišujeme 2 typy LHRH analogů: LHRH agonisté a LHRH antagonisté.

Hormonální léčba sa může kombinovat společně s jinými typy terapie

  • Neoadjuvantně - před operací anebo radioterapií
  • Adjuvantně - po operaci anebo radioterapii

Nežádoucí účinky hormonální léčby

Všechny tyto léčebné postupy vedou k tzv. kastraci, která se projevuje fyzickými a duševními projevy.

Nejčastějšími z nich jsou návaly horka, ztráta libida (sexuální touhy), erektilní dysfunkce, křehkost kostí, zvětšení a napětí prsních žláz, únava. V případě chirurgického zákroku je to nevratný proces, v případě léků může dojít k vymizení některých příznaků po vysazení léčby.

Monitorování účinosti hormonální léčby

Pokud jste léčeni hormonální terapií, budete pravidelně podstupovat testy pro stanovení hladiny PSA. Pokud je hormonální léčba účinná, dochází k poklesu nebo stabilizaci hladin PSA. Zvýšení hodnot PSA může naznačovat, že hormonální terapie již není účinná. Připomínáme, že účinnost hormonální léčby vyhodnotí Váš lékař, obvykle spolu s dalšími ukazateli, jako např. výsledky zobrazovacích vyšetření.

Hormonální léčba 2. generace

Léky, které zabraňují produkci testosteronu nebo blokují jeho účinek v nádorových buňkách. Působí na více úrovních buňky, resp. na několika místech v těle, jsou podávány ve formě tablet. Tato léčba se také označuje jako léky ARTA (ARTA - zkratka odvozená od anglického názvu popisujícího mechanizmus účinku těchto léků: androgen receptor targeted agents). Hormonální léčba druhé generace se používá v případech selhání standardní hormonální léčby nebo po selhání chemoterapie a to pouze v pokročilém, metastatickém stádiu onemocnění.

Výběr vhodné léčby závisí na mnoha faktorech, které Váš lékař bere do úvahy při rozhodování o léčebné strategii.

CEE_PC_treatment_05
  • Zdroj

    Národní institut pro výzkum rakoviny (National Cancer Institute; https://www.cancer.gov)

    Kollárik B., Procházková-Študentová H. Hormonální léčba nádoru prostaty v metastatickém stádiu. Pacientská brožura. Praha: Janssen-Cilag, 2016

Zobrazit více