Léčba rakoviny prostaty

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

JAK SE LÉČÍ

Nejvhodnější strategie léčby závisí od důkladné analýzy charakteristik Vašeho onemocnění a Vašeho celkového zdravotného stavu, které důkladně posoudí Váš ošetřující lékář.

JAKÉ JSOU MOŽNÉ PŘÍSTUPY K LÉČBĚ?

Nejprve je třeba rozlišovat mezi vyčkávacími přístupy a aktivní léčbou. V prvním případě se nerealizuje žádná léčba a vykonávají se časté kontroly. Tyto dvě možnosti se označují jako aktivní dohled (active surveillance) a pozorné sledování (watchful waiting). Při aktivním dohledu lékař monitoruje nádor a jeho růst podle přesně stanoveného harmonogramu. Během každé návštevy se vykoná pár testů.

Cílem je přejít na jiné způsoby léčby v případě, že se ukážou znaky progrese onemocnění. Aktivní dohled je přístup, který se používá při léčení lokalizované rakoviny prostaty s nízkym Gleason skóre. Při přístupu „pozorné sledování" (watchful waiting) lékař naplánuje pravidelné návštěvy s cílem monitorovat váš zdravotní stav a doporučit další léčbu v případě, že se objeví symptomy. Tato léčba je určená zejména pro ty pacienty, kteří nejsou vhodnými kandidáty na radikální prostatektomii, radioterapii ani hormonální léčbu. Důvodem může být věk anebo jiné zdravotní obtíže, kvůli kterým mohou být pro vás takové léčebné modality nebezpečné. 

Tento způsob přístupu k léčbě netřeba považovat za krok zpět: naopak, často sa zvažuje zejména u pacientů s málo agresivním onemocněním, potenciálně indolentním a nízkorizikovým nádorem. K tomuto způsobu léčby sa může přistoupit zejména u starších pacientů, kteří mají závažné onemocnění i horší prognózu. Díky trvale probíhajícímu výzkumu v této oblasti jsou k dispozici různé aktivní přístupy k léčbě, např. chirurgická operace, radioterapie, hormonální léčba, a chemoterapie.

Výběr vhodné léčby závisí na mnoha faktorech, které Váš lékař bere do úvahy při rozhodování o léčebné strategii.

Zobrazit více