Radioterapie

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Ke zničení rakovinových buněk se používá záření o vysoké energii. V léčbě karcinomu prostaty se používají 2 typy radiační terapie:

  • Externí (zevní) radioterapie
  • Brachyterapie

Externí (zevní) radioterapie

CEE_PC_treatment_03
Stock photo. Posed by model.

Zevní radioterapie se provádí pomocí zařízení nazývaného lineární urychlovač. Toto zařízení vyzařuje rentgenové záření směrem do prostaty a způsobuje smrt buněk nádoru. Před ozářením je třeba přesně lokalizovat oblast, která se má ozářit, přičemž se identifikuje nádor a zdravé orgány se ochrání. Toto centrování (vystředění) se provádí pomocí CT (počítačová tomografie).

Pak následuje fáze plánování léčby: personalizovaný plán na ochranu vnitřních orgánů - konečníku, močového měchýře a střev, které je třeba chránit před ozářením. Nejčastěji se používá trojrozměrná konformní radioterapie (3D-CRT) a radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT), které jsou definovány jako konformační (přizpůsobující se) léčby, protože záření se modeluje kolem cílové žlázy (prostaty), čímž se v maximální míře šetří okolní orgány.

Brachyterapie

Tato forma radioterapie zahrnuje umístění malých zdrojů radioaktivity (zrn) přímo do prostaty chirurgickým zákrokem. Tento přístup lze zvažovat u pacientů s nízkým rizikem.

Rozenáváme 2 přístupy umístění rádioaktívních zrn:

  • Trvalé: malá zrna jódu anebo paladia se umisťují do prostaty a již se neodstraňují;
  • Dočasné: do prostaty se vloží irídiová zrna, které se později odstraní.

Radioterapie a vedlejší účinky

Po ukončení radioterapie je pacient podroben pravidelným kontrolám zaměřeným na posouzení vedlejších účinků a monitorování hodnot PSA.

Zobrazit více