Jak diagnostikovat rakovinu prostaty?

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Test PSA

CEE_PC_disease_02
Stock photo. Posed by model.

PSA (prostatický specifický antigen) je protein, který se tvoří v buňkách prostaty a nachází se ve spermatu a při určitých fyziologických podmínkách i v malém množství v krvi. Test PSA se skládá z krevního testu, pomocí kterého se stanoví koncentrace PSA v krvi. Celkově se za normální hodnotu PSA považuje koncentrace 4 ng/ml (nanogramy na mililitr). Vzhledem k tomu, že hodnoty PSA mohou stoupat s věkem anebo i při jiných onemocněních, nemusí nevyhnutelně souviset s přítomností rakoviny. Výsledky tohto testu by se neměly interpretovat absolutním způsobem. Test PSA není 100% spolehlivým ukazatelem pro diagnostiku karcinomu prostaty. PSA však sehrává důležitou úlohu při sledovaní vývoje onemocnění v čase. 

Důležitá je správná interpretace výsledku a jeho vyhodnocení v souvislosti s věkem pacienta a jinými přidruženými onemocněními. Všeobecně platí, že pacient s hodnotami PSA v rozsahu od 2 do 4 ng/ml má nádor jen s velmi malou pravděpodobností.

KTERÉ FAKTORY MOHOU OVLIVNIT VÝSLEDKY TESTŮ?

 • nedávná ejakulace
 • digitální rektální vyšetření
 • transrektální ultrazvuk
 • diagnostické procedury (např. cystoskopie)

SOUVISLOST MEZI HODNOTOU PSA A PŘÍTOMNOSTI ČI NEPŘÍTOMNOSTI NÁDORU?

 • Přibližně 20% případů rakoviny prostaty diagnostikovaných pomocí biopsie bylo zjištěno u pacientů s ​​„normálními” hodnotami PSA;
 • Hodnoty PSA mohou být zvýšené i při přítomnosti prostatitidy nebo benigní hyperplazie prostaty;
 • Mohou se objevit malé změny PSA, jejichž příčina je nejasná.

Naopak u mužů, kteří sa již léčili pro karcinom prostaty, je testování PSA s cílem monitorovat vývoj onemocnění, velmi užitečným nástrojem k vyhodnocení účinnosti léčby. Po radikální léčbě se hodnoty PSA vracejí do normálu, přičemž rychlost závisí od typu aplikované léčby.

Závažnost

Závažnost tumoru se určuje s použitím dvou parametrů – histologická klasifikace a stádium nádoru.

GRADING (stupeň diferenciace, histologická klasifikace)

Patolog, který obdrží tkáň odebranou při biopsii a provádí analýzu pod mikroskopem, může nejen stanovit, zda jsou přítomny nádorové buňky, ale může nadefinovat i tzv. "grading", tedy stupeň diferenciace buněk nádoru. "Grading" se vztahuje k agresivitě tumoru a poskytuje informaci o rychlosti, s jakou má nádor tendenci růst a pronikat do dalších orgánů. "Grading" se uvádí pod označením Gleason skóre. Gleason skóre může být v rozmezí hodnot 2 až 10.

 • Skóre 2 až 4 označuje dobře diferencovaný karcinom, s malou tendencí pronikat do jiných orgánů; 
 • Skóre 5 až 6 označuje středně diferencovaný tumor se středním stupněm agresivity;
 •  Skóre 7 až 10 označuje agresivní, špatně diferencovaný karcinom, který se pravděpodobně bude šírit do jiných orgánů.

URČENÍ STÁDIA

Dalším faktorem používaným pro vyhodnocení rakoviny prostaty je stádium onemocnění. Určení stádia se používá k definování místa a velikosti tumoru: indikuje také, zda onemocnění proniklo do jiných orgánů. Metoda používaná pro popis stádia nádorového onemocnění pro všechny typy tumorů se nazývá systém TNM, kde písmeno T označuje rozsah primárního tumoru, písmeno N označuje zasažení lymfatických žláz a písmeno M označuje přítomnost vzdálených metastáz. Písmena TMN jsou doplněna číslem. Tumory T1 a T2 se nazývají „lokalizované“, tumory T3 jsou „lokálně pokročilé”. Pokud rakovina zasáhla lymfatické žlázy nebo jiné orgány, označuje se tumor jako „pokročilý“ nebo „metastázující“.

T- Primární tumor
TX Primární tumor nelze posoudit
T0 Bez známek primárního nádoru
T1 Klinicky nezjistitelný nádor, ani palpačně, ani zobrazovacími vyšetřovacími metodami
T1a Nádor zjištěn náhodně histologicky v 5% nebo méně resekované tkáně
T1b Nádor zjištěn náhodně histologicky ve více než 5% resekované tkáně
T1c Nádor zjištěn při punkční biopsii (např. při zvýšené sérové hladině prostatického specifického antigenu /PSA/)
T2 Nádor omezen na prostatu
T2a Nádor postihuje polovinu jednoho laloku nebo méně
T2b Nádor postihuje více než polovinu jednoho laloku, ne však oba laloky
T2c Nádor postihuje oba laloky
T3 Nádor se šíří přes pouzdro prostaty
T3a Extrakapsulární šíření (unilaterální nebo bilaterální) zahrnující mikroskopické postižení krčku močového měchýře
T3b Nádor infiltruje do semenných váčků
T4 T4 Nádor je fixován nebo postihuje okolní struktury jiné než semenní váčky: zevní sfinkter, rektum, mm. levatores a/nebo stěnu pánve
N - Regionální lymfatické uzliny
NX Regionální mízní uzliny nelze hodnotit
N0 Regionální mízní uzliny bez metastáz
N1 Metastázy v regionální mízních uzlinách
M - Vzdálené metastázy
M0 Bez vzdálených metastáz
M1 Vzdálené metastázy
  M1a     Jiná než regionální mízní uzlina
  M1b     Kostní metastázy
  M1c     Metastázy v jiných orgánech

Rizikové skupiny

V souvislosti s histologickými charakteristikami nádoru a hodnotami ​​PSA se definují rizikové skupiny, které pomáhají při výběru léčby. Mimo definice tzv. "gradingu" (stupně diferenciace rakovinových buněk) a stádia onemocnění (které definuje rozsah nádoru) se v průběhu let stále větší pozornost věnuje konceptu rizika progrese onemocnění. Díky definování rizikových skupin je možné spojit „rozsah nádoru“ (na základe stagingu onemocnění) s hodnotami PSA a Gleasnovým gradingem. Tato definice může pomoci lékaři při výběru najvhodnejší léčby.

Rozlišujeme následující rizikové skupiny:

 • nízké riziko
 • střední riziko
 • vysoké riziko

Definice rizikových skupin vychází ze stagingu (definovaného pomocí TNM systému), gradingu (definovaného Gleasonovým skóre) a hodnot PSA.

  Nízké riziko Střední riziko Vysoké riziko  
Definice PSA < 10 ng/mL
a GS < 7
a cT1-2a
PSA 10-20 ng/mL
nebo GS 7
nebo cT2b
PSA > 20 ng/mL
nebo GS > 7
nebo cT2c
jakékoliv PSA
jakékoliv GS cT3-4 nebo cN+
  Lokalizovaný Lokálně pokročilý

Lokalizované onemocnění znamená, že je tumor omezen na prostatu.

Lokálně pokročilé onemocnění znamená, že se tumor rozšířil mimo prostatu.

Zobrazit více