Elektrokonvulzivní léčba

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

U pacientů, kteří mají sebevražedné sklony, kteří odmítají tekutiny a potravu a kteří vykazují zhoršení tělesného zdraví, představují elektrokonvulze prostředek záchrany života.

CEE_SCHIZO_treatment_03_A

Elektrokonvulzivní léčba je obzvláště účinná v následujících případech:

  • deprese a psychózy odolné vůči lékům,
  • deprese s psychotickými příznaky,
  • katatonní strnulost.

Tato procedura spočívá ve stimulaci centrální nervové soustavy elektrickým impulsem přes elektrody přiložené ve spánkové oblasti.

Víte, že...

Provádí se pod dohledem anesteziologa a zpravidla v anestézii a atonii, takže jí pacient nevnímá nikterak nepříznivě.

Pro elektrokonvulzivní léčbu je zapotřebí informovaný písemný souhlas pacienta, který by měl být poučen o očekávaných terapeutických výsledcích a možných rizicích. 

Zobrazit více