Cíle a pravidla léčby schizofrenie

 • Cíle a pravidla léčby schizofrenie

  Cíle a pravidla léčby schizofrenie

  Jedním z nejzávažnějších rizik u schizofrenických pacientů je nedodržení léčebného režimu. Důsledné dodržování doporučené farmakoterapie může zabránit mnoha abnormalitám vedoucím ke zhoršení zdravotního stavu. Má smysl chránit svou bezpečnost a chovat se odpovědně k sobě samému i ke svým příbuzným. Nyní je to ještě jednodušší – léky s dlouhodobým účinkem pomáhají pacientům fungovat v životě i při léčbě poruch. Duševní onemocnění není nezvratným rozsudkem - žít se schizofrenií je obtížné, ale pacientovi je možné jeho situaci usnadnit.

  SDÍLET E-MAILEM
  STÁHNOUT
  VYTISKNOUT
 • Cíle léčby schizofrenie

  Cíle léčby schizofrenie

  Během posledního půlstoletí došlo ke značným změnám v cílech léčby. Před padesáti lety bylo hlavním cílem utlumit pacienty, před třiceti lety bylo cílem omezit jejich bludy a halucinace.

  SDÍLET E-MAILEM
  STÁHNOUT
  VYTISKNOUT