Cíle a pravidla léčby schizofrenie

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT
CEE_SCHIZO_treatment_01_A

Mezi základní pravidla léčby duševních onemocnění patří:

  • včasné rozpoznání příznaků a zákrok pro zamezení progrese poruchy,
  • provedení protiopatření pro potlačení recidiv onemocnění,
  • individuální volba léčebných metod a mnohostranný přístup,
  • poučení pacienta a jeho rodiny a jejich aktivní účast na léčbě,
  • podpora uzdravování a účast na rodinném a společenském životě,
  • upřednostnění domácího před nemocničním prostředím při realizaci léčby. 

Tato pravidla jsou popsána v článku Pravidla léčby duševních poruch a nemocí (v kategorii Duševní poruchy v záložce: Duševní zdraví a nemoci).

Zapamatujte si!

Jedním z nejzávažnějších rizik u schizofrenických pacientů je nedodržení léčebného režimu. Důsledné dodržování doporučené farmakoterapie může zabránit mnoha abnormalitám vedoucím ke zhoršení zdravotního stavu. Má smysl chránit svou bezpečnost a chovat se odpovědně k sobě samému i ke svým příbuzným. Nyní je to ještě jednodušší – léky s dlouhodobým účinkem pomáhají pacientům fungovat v životě i při léčbě poruch. Duševní onemocnění není nezvratným rozsudkem - žít se schizofrenií je obtížné, ale pacientovi je možné jeho situaci usnadnit.

Zobrazit více