Cíle léčby schizofrenie

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Během posledního půlstoletí došlo ke značným změnám v cílech léčby. Před padesáti lety bylo hlavním cílem utlumit pacienty, před třiceti lety bylo cílem omezit jejich bludy a halucinace.

Zásluhu na tom mají nová antipsychotika a nové strategie komunitní a psychosociální terapie. Svědčí o tom kritéria trvalé remise nebo zotavení při schizofrenii, která byla před několika lety zveřejněna odborníky.

Remise se u schizofrenie vymezuje jako stav, kdy jsou u pacienta splněna všechna následující kritéria:

  • utlumení všech negativních a pozitivních příznaků, podle stupnice hodnocení duševního stavu (v horizontu posledních 2 let),
  • pacient v horizontu posledních 2 let pracoval alespoň na poloviční úvazek nebo docházel do školy alespoň v částečném režimu školní docházky nebo se vzdělával v rámci mimoškolního studia,
  • v případě osob v důchodovém věku - aktivní účast na rodinném životě, rekreaci a dobrovolnické činnosti,
  • schopnost samostatného, nezávislého každodenního fungování; schopnost samostatně iniciovat činnost,
  • alespoň jednou týdně účast na schůzce s lidmi s cílem udržovat sociální vazby s osobami mimo rodinu.
CEE_SCHIZO_treatment_01_B
Stock photo. Posed by model.

Víte, že ...

V současné době jsou tyto cíle zcela odlišné a vztahují se k takzvané funkční remisi, což je situace, kdy se osoba, která trpí schizofrenií, vrací zpět do rodiny, do školy nebo do práce, mezi přátele a ke svým koníčkům ve stavu, který umožní její normální fungování.

Mohou schizofrenici uzavírat manželství a mít děti?

Rodina a pobyt v kruhu této rodiny je jedním ze základních požadavků na fungování jedince. Neexistuje žádný legitimní důvod domnívat se, že lidé, kteří trpí schizofrenií, nejsou schopni fungovat v manželství nebo v partnerských vztazích, nebo že nemohou mít a vychovávat děti (rizika dědičnosti jsou popsána v článku Co způsobuje schizofrenii?, v kategorii Co je to schizofrenie a Jak se diagnostikuje v záložce Schizofrenie).

Zapamatujte si!

Současné možnosti léčby, včetně strategií ústavní a komunitní léčby, usnadňují proces navazování a udržování intimních vztahů.

Zobrazit více