Přídavná léčba

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Kromě antipsychotik a korekčních léků se u léčby psychóz používají i jiné léky. Zvláště v situacích, kdy pacient zažívá výrazné změny nálady (například deprese) nebo změny v chování (např. agresivita). V takovém případě se nynější antipsychotika (typická i atypická) kombinují s antidepresivy nebo stabilizátory nálady. Výše uvedené léky patří do skupiny psychotropních léků.

CEE_SCHIZO_treatment_02_B
Stock photo. Posed by model.

Mezi psychotropní léky patří léky, které působí selektivně a specificky na duševní procesy, mají žádoucí vliv na centrální nervovou soustavu pacienta a jeho psychiku. Lze je rozdělit do následujících skupin:

 • antipsychotika
 • anxiolytika a sedativa,
 • antidepresiva,
 • stabilizátory nálady,
 • léčiva navozující spánek,
 • prokognitivní léčiva, tj. léčiva, která udržují funkce paměti u osob s demencí
Anxiolytika a sedativa

Anxiolytika a sedativa patří především do skupiny derivátů benzodiazepinu.

Zapamatujte si!

Mají mírně sedativní účinky, snižují duševní napětí a úzkost, a tím usnadňují usínání.

Z tohoto důvodu se používají ve všeobecném lékařství a psychiatrii v rámci přídavné léčby při léčbě stresem vyvolaných stresových somatických a duševních poruch, např.:

 • některých forem vysokého tlaku,
 • koronárních chorob,
 • žaludečních vředů,
 • spánkových poruch,
 • stavů emoční tenze v obtížných životních situacích,
 • úzkostných poruch

Je dobré vědět, že ...

Tyto léky mají rychlý a dočasný účinek, například snížení duševního napětí, ale jejich opakovaný příjem může vést k závislosti.

Signálem rizika vzniku závislosti je potřeba užívat lék častěji a ve vyšších dávkách, než je předepsáno lékařem. Vysoké riziko vzniku závislosti je důvodem k opatrnosti při jejich užívání a přísnému dodržování doporučení lékaře.

Z tohoto důvodu se také nepoužívají k dlouhodobé léčbě, nýbrž se podávají příležitostně v rámci krátkodobé přídavné léčby. Úzkost se léčí také antidepresivy, které rovněž mají anxiolytické účinky, ale na rozdíl od předchozích přípravků nevyvolávají závislost.

Antidepresiva

Antidepresiva se vyznačují svým pozitivním účinkem na příznaky deprese, zlepšují také pokleslou náladu a ztrátu chuti do života, snižují napětí a úzkost a zlepšují spánek. Některá antidepresiva mají spíše sedativní účinky, zatímco jiné podněcují aktivitu.

Je proto důležité, aby byly užívány striktně podle doporučení lékaře, který po podrobném vyšetření somatického a duševního stavu pacienta zvolí a předepíše antidepresivum vhodné pro pacienta a následně shrne průběh léčby

Stabilizátory nálady

Stabilizátory nálady jsou léky, které u bipolární afektivní poruchy zabrání výskytu příznaků depresivní a manické fáze, nebo tyto příznaky alespoň do značné míry utlumí. Nedávno bylo navíc zjištěno, že náladu stabilizující účinky mají i některá (atypická) antipsychotika nové generace používaná v dlouhodobém režimu.

Léky navozující spánek

Léky navozující spánek usnadňují usínání, ale mohou také prodloužit spánek a snížit počet a trvání probuzení.

Prokognitivní léky

Pro kognitivní léky podávané při léčbě neurodegenerativních onemocnění mozku (Alzheimerova choroba a jiné formy demence) zpomalují progresi narušení kognitivní funkce, čímž pomáhají zlepšit paměťové schopnosti a schopnost učit se. Rovněž bylo prokázáno, že atypická antipsychotika zlepšují kognitivní funkce.

Zobrazit více