Co je schizofrenie?

 • Jak funguje mozek?

  Jak funguje mozek?

  Morfologickým základem duševního zdraví je správně fungující nervová soustava. Součástí centrální nervové soustavy (CNS) je i mozek, který se nachází uvnitř lebky. Druhá část CNS, mícha, je umístěna ve vertebrálním kanálu a probíhá téměř celou páteří.

  SDÍLET E-MAILEM
  STÁHNOUT
  VYTISKNOUT
 • Jak se starat o své duševní zdraví?

  Jak se starat o své duševní zdraví?

  Možnost pečovat o své zdraví, posilovat svou tělesnou a duševní kapacitu a předcházet tak nemocem má každý z nás.

  SDÍLET E-MAILEM
  STÁHNOUT
  VYTISKNOUT
 • Definice zdraví a duševního zdraví

  Definice zdraví a duševního zdraví

  Definice zdraví zahrnuje několik oblastí – fyzickou, duševní, sociální a duchovní. O naprostém zdraví můžeme hovořit, jen pokud se nám dobře daří ve všech těchto oblastech. Duševní zdraví je důležitým aspektem celkového zdraví a ačkoli vzhledem k nejednoznačnosti a vágnosti této problematiky neexistuje žádná jeho všeobecně přijímaná definice, ve většině vymezení pojmu „zdraví“ je zdůrazňován význam duševního zdraví.

  SDÍLET E-MAILEM
  STÁHNOUT
  VYTISKNOUT
 • Stigmatizace a další překážky v léčbě duševních poruch

  Stigmatizace a další překážky v léčbě duševních poruch

  Hlavními překážkami při léčbě duševních poruch jsou na jedné straně všeobecná neinformovanost o jejich příznacích a vyhlídkách na jejich úspěšnou léčbu, a na straně druhé šíření negativních názorů (stereotypů) o duševních nemocech ve společnosti, což vyvolává negativní postoje vůči pacientům (stigmatizace). Mimo to přetrvává problém nedostatečné dostupnosti různých psychiatrických léčebných zařízení, zejména poraden a zařízení pro ostatní formy léčby v mimonemocničním prostředí.

  SDÍLET E-MAILEM
  STÁHNOUT
  VYTISKNOUT
 • Pracovní neschopnost u duševních poruch

  Pracovní neschopnost u duševních poruch

  To vše může vést ke vzniku postižení, které částečně nebo zcela znemožní duševně nemocnému pacientovi vykonávat výdělečnou činnost, či dokonce zastávat své každodenní povinnosti, a vyvolává nutnost nepřetržité péče a asistence ze strany jiné osoby.

  SDÍLET E-MAILEM
  STÁHNOUT
  VYTISKNOUT
 • Pravidla léčby duševních poruch

  Pravidla léčby duševních poruch

  Včasná identifikace signálů, které indikují zhoršení duševní rovnováhy a následné okamžité vyhledání lékaře nebo psychologa. 

  SDÍLET E-MAILEM
  STÁHNOUT
  VYTISKNOUT
 • Druhy duševních poruch

  Druhy duševních poruch

  Stanovení typických příznaků duševních poruch má zásadní význam pro správnou diagnózu.

  SDÍLET E-MAILEM
  STÁHNOUT
  VYTISKNOUT
 • Příznaky, které by nás měly znepokojit

  Příznaky, které by nás měly znepokojit

  Charakteristickým rysem příznaků duševní poruchy je skutečnost, že ve své převládající většině nejsou adresné, tedy že u různých somatických a duševních nemocí se vyskytují tytéž příznaky (např. úzkost, pokleslá nálada, bludy, halucinace, poruchy paměti).

  SDÍLET E-MAILEM
  STÁHNOUT
  VYTISKNOUT
 • Co jsou to duševní poruchy

  Co jsou to duševní poruchy

  Ne každý případ duševních potíží by měl být interpretován jako duševní porucha. Trápení, úzkost, smutek, ztráta motivace, nespavost nebo nedostatek chuti k jídlu jsou přirozené reakce na těžké životní události, konflikty, ztráty a zažívaná rozčarování. 

  SDÍLET E-MAILEM
  STÁHNOUT
  VYTISKNOUT
 • Příčiny schizofrenie

  Příčiny schizofrenie

  Protože i pokud nikdo ve vaší rodině nikdy schizofrenií netrpěl, je pravděpodobnost, že jí onemocníte, 1:100.

  SDÍLET E-MAILEM
  STÁHNOUT
  VYTISKNOUT
 • Schizofrenie a psychóza

  Schizofrenie a psychóza

  Psychóza je stav, ve kterém psychotický člověk prožívá svět konkrétním, abnormálním způsobem, jež neodráží skutečnost. Schizofrenie, nebo spíše skupina schizofrenních psychóz, je termín popisující mnoho různých psychóz vyznačujících se různým zastoupením a průběhem.

  SDÍLET E-MAILEM
  STÁHNOUT
  VYTISKNOUT
 • Co je to schizofrenie?

  Co je to schizofrenie?

  Pojem „schizofrenie“ není po stránce diagnózy a léčby jednoznačný a pojí se s ním celá řada chybných generalizací a mýtů. Byl vytvořen švýcarským psychiatrem Eugenem Bleuerem kombinací dvou řeckých slov – schizis „rozštěpení“ a phren „mysl“. Schizofrenie byla tehdy považována za psychózu, která se měla projevovat „rozštěpením mysli“ a neměla tedy nic společného s „rozdvojením osobnosti“, což je nepsychotický symptom ze skupiny disociativních poruch.

  SDÍLET E-MAILEM
  STÁHNOUT
  VYTISKNOUT