Náš web J4P používá způsoby shromažďování údajů popsané v zásadách použití souborů cookies. Chcete-li se dozvědět, jaké typy cookies náš web používá, pročtěte si tuto přílohu. Pokud souhlasíte s použitím souborů cookies, pokračujte v prohlížení webových stránek. Více o cookies..

Co je schizofrenie?

Jak funguje mozek?

Jak funguje mozek?

Morfologickým základem duševního zdraví je správně fungující nervová soustava. Součástí centrální nervové soustavy (CNS) je i mozek, který se nachází uvnitř lebky. Druhá část CNS, mícha, je umístěna ve vertebrálním kanálu a probíhá téměř celou páteří.

Jak se starat o své duševní zdraví?

Jak se starat o své duševní zdraví?

Možnost pečovat o své zdraví, posilovat svou tělesnou a duševní kapacitu a předcházet tak nemocem má každý z nás.

Definice zdraví a duševního zdraví

Definice zdraví a duševního zdraví

Definice zdraví zahrnuje několik oblastí – fyzickou, duševní, sociální a duchovní. O naprostém zdraví můžeme hovořit, jen pokud se nám dobře daří ve všech těchto oblastech. Duševní zdraví je důležitým aspektem celkového zdraví a ačkoli vzhledem k nejednoznačnosti a vágnosti této problematiky neexistuje žádná jeho všeobecně přijímaná definice, ve většině vymezení pojmu „zdraví“ je zdůrazňován význam duševního zdraví.

Stigmatizace a další překážky v léčbě duševních poruch

Stigmatizace a další překážky v léčbě duševních poruch

Hlavními překážkami při léčbě duševních poruch jsou na jedné straně všeobecná neinformovanost o jejich příznacích a vyhlídkách na jejich úspěšnou léčbu, a na straně druhé šíření negativních názorů (stereotypů) o duševních nemocech ve společnosti, což vyvolává negativní postoje vůči pacientům (stigmatizace). Mimo to přetrvává problém nedostatečné dostupnosti různých psychiatrických léčebných zařízení, zejména poraden a zařízení pro ostatní formy léčby v mimonemocničním prostředí.

Pracovní neschopnost u duševních poruch

Pracovní neschopnost u duševních poruch

To vše může vést ke vzniku postižení, které částečně nebo zcela znemožní duševně nemocnému pacientovi vykonávat výdělečnou činnost, či dokonce zastávat své každodenní povinnosti, a vyvolává nutnost nepřetržité péče a asistence ze strany jiné osoby.

Pravidla léčby duševních poruch

Pravidla léčby duševních poruch

Včasná identifikace signálů, které indikují zhoršení duševní rovnováhy a následné okamžité vyhledání lékaře nebo psychologa. 

Druhy duševních poruch

Druhy duševních poruch

Stanovení typických příznaků duševních poruch má zásadní význam pro správnou diagnózu.

Příznaky, které by nás měly znepokojit

Příznaky, které by nás měly znepokojit

Charakteristickým rysem příznaků duševní poruchy je skutečnost, že ve své převládající většině nejsou adresné, tedy že u různých somatických a duševních nemocí se vyskytují tytéž příznaky (např. úzkost, pokleslá nálada, bludy, halucinace, poruchy paměti).

Co jsou to duševní poruchy

Co jsou to duševní poruchy

Ne každý případ duševních potíží by měl být interpretován jako duševní porucha. Trápení, úzkost, smutek, ztráta motivace, nespavost nebo nedostatek chuti k jídlu jsou přirozené reakce na těžké životní události, konflikty, ztráty a zažívaná rozčarování. 

Příčiny schizofrenie

Příčiny schizofrenie

Protože i pokud nikdo ve vaší rodině nikdy schizofrenií netrpěl, je pravděpodobnost, že jí onemocníte, 1:100.

Schizofrenie a psychóza

Schizofrenie a psychóza

Psychóza je stav, ve kterém psychotický člověk prožívá svět konkrétním, abnormálním způsobem, jež neodráží skutečnost. Schizofrenie, nebo spíše skupina schizofrenních psychóz, je termín popisující mnoho různých psychóz vyznačujících se různým zastoupením a průběhem.

Co je to schizofrenie?

Co je to schizofrenie?

Pojem „schizofrenie“ není po stránce diagnózy a léčby jednoznačný a pojí se s ním celá řada chybných generalizací a mýtů. Byl vytvořen švýcarským psychiatrem Eugenem Bleuerem kombinací dvou řeckých slov – schizis „rozštěpení“ a phren „mysl“. Schizofrenie byla tehdy považována za psychózu, která se měla projevovat „rozštěpením mysli“ a neměla tedy nic společného s „rozdvojením osobnosti“, což je nepsychotický symptom ze skupiny disociativních poruch.