Co je to schizofrenie?

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Pojem „schizofrenie“ není po stránce diagnózy a léčby jednoznačný a pojí se s ním celá řada chybných generalizací a mýtů. Byl vytvořen švýcarským psychiatrem Eugenem Bleuerem kombinací dvou řeckých slov – schizis „rozštěpení“ a phren „mysl“. Schizofrenie byla tehdy považována za psychózu, která se měla projevovat „rozštěpením mysli“ a neměla tedy nic společného s „rozdvojením osobnosti“, což je nepsychotický symptom ze skupiny disociativních poruch.

Oproti tomu Americká psychologická asociace definuje schizofrenii jako „vážnou duševní chorobu“. Toto pojetí ale také není přesné, neboť z něj vyplývá, že se jedná o nezvratnou změnu, a my již víme, že pacienti se schizofrenií prožívají období remise a že 15 % z nich se může po odeznění první psychotické epizody až do konce života těšit duševnímu zdraví.

Důvodem výskytu symptomů schizofrenie jsou abnormality ve funkci mozku, což je podrobněji popsáno v následujícím textu.

ICD 10, Mezinárodní klasifikace onemocnění, specifikuje následující typy schizofrenie:

F20.0 Paranoidní schizofrenie
F20.1 Hebefrenní schizofrenie
F20.2 Katatonní schizofrenie
F20.3 Nediferencovaná schizofrenie
F20.4 Postschizofrenní deprese
F20.5 Reziduální schizofrenie
F20.6 Simplexní schizofrenie
F20.8 Jiná schizofrenie
F20.9 Nespecifikovaná schizofrenie

Jednotlivé typy schizofrenie se navzájem liší intenzitou příznaků a průběhem onemocnění, avšak toto rozdělení významně neovlivňuje způsob, jakým je toto onemocnění diagnostikováno nebo léčeno, takže z pohledu pacienta nebo jeho pečovatele nemá valný praktický význam. Americká psychiatrická společnost se ve své nejnovější klasifikaci DSM-V odklání od identifikace typů a namísto toho přechází směrem k „prostorové identifikaci“, která byla předmětem kapitoly „Příznaky schizofrenie".

Zobrazit více