Definice zdraví a duševního zdraví

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Definice zdraví zahrnuje několik oblastí – fyzickou, duševní, sociální a duchovní. O naprostém zdraví můžeme hovořit, jen pokud se nám dobře daří ve všech těchto oblastech. Duševní zdraví je důležitým aspektem celkového zdraví a ačkoli vzhledem k nejednoznačnosti a vágnosti této problematiky neexistuje žádná jeho všeobecně přijímaná definice, ve většině vymezení pojmu „zdraví“ je zdůrazňován význam duševního zdraví.

Zapamatujte si!

Zdraví zpravidla chápeme jako absenci choroby a nepřítomnost bolesti. Je však dobré si uvědomit, že u člověka se mohou objevit pocity, které s nemocí nijak nesouvisí.

Na druhou stranu zase platí, že absence nežádoucích vjemů nevylučuje přítomnost nemoci v našem organismu, kterou lze odhalit pouze při detailním lékařském vyšetření, často i s pomocí následných vyšetření (laboratorní testy, vyhodnocení rentgenových nebo sonografických snímků).

Z tohoto důvodu aktuální definice popisuje zdraví jako „absenci nemoci nebo postižení se současným stavem naprosté duševní, fyzické a sociální pohody“ (definice Světové zdravotnické organizace – WHO).

CEE_SCHIZO_disease_01_C
Stock photo. Posed by model.

Zdraví je také často chápáno jako schopnost člověka dosáhnout hranic svého vlastního fyzického, duševního a společenského potenciálu a schopností a pozitivních reakcí na případné výzvy. Pokud o někom řekneme, že je zdravý, máme tím na mysli, že má bohaté zdroje energie a odolnosti, což mu umožňuje udržet si svou systémovou rovnováhu a odolnost vůči onemocnění, a to i při značné tělesné (fyzicky náročná práce) a duševní (faktory psychosociálního stresu) zátěži a za nepříznivých okolních podmínek (změny počasí, těžké životní podmínky, mezilidské konflikty).

Je zajímavé, že někteří lidé se snaží mít pod kontrolou své zdroje zdraví i v krajních situacích, jako jsou kurzy přežití, horolezectví nebo vrcholový sport.

Zobrazit více