Jak se starat o své duševní zdraví?

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Možnost pečovat o své zdraví, posilovat svou tělesnou a duševní kapacitu a předcházet tak nemocem má každý z nás.

CEE_SCHIZO_disease_01_B
Stock photo. Posed by model.

Usilování o zlepšení stavu svého tělesného a duševního zdraví je obzvláště důležité po prodělané nemoci – v takovém případě máme větší šanci zabránit recidivě nemoci a vyrovnat ztráty, které tělo utrpělo během nemoci.

Existuje celá řada faktorů, které zlepšují zdraví. Vliv těchto faktorů lze nepochybně posilovat správnou výživou, dodržováním hygieny, cvičením na čerstvém vzduchu, odpočinkem a relaxací, budováním a udržováním pozitivních kontaktů a vztahů s blízkými osobami, rozvíjením původních kulturních a duchovních tradic a vyhýbáním se situacím a chování, které představují ohrožení našeho zdraví.

Je dobré vědět, že ...

Stejně jako se fyzické zdraví projevuje efektivním fungováním organismu (funkčností motoriky a schopností podat fyzický výkon) a nedostatkem určitých tělesných vjemů (bolest, dušnost atd.), projevuje se duševní zdraví správným fungování naší psychiky.

Za starost a péči o duševní hygienu budeme odměněni vynikajícími výsledky, z nichž za povšimnutí stojí především:

 • dobrá nálada,
 • pozitivní emocionální přístup,
 • schopnost vypořádat se s nadměrnými a negativními emocemi,
 • schopnost soustředit se,
 • dobrá paměť a schopnost si vybavovat věci,
 • schopnost se efektivně učit,
 • adekvátní vnímání,
 • schopnost hodnotit a chápat události a jevy,
 • efektivní zvládání úkolů,
 • vytyčování a plnění cílů,
 • řešení obtížných úkolů,
 • zapojení se do života naší komunity.

 

Zobrazit více