Pracovní neschopnost u duševních poruch

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT
CEE_SCHIZO_disease_01_E

Řada duševních poruch se vyznačuje recidivami nebo chronickým přetrváváním příznaků, jako jsou například nedostatek energie nebo motivace pro jakoukoli činnost, duševní a motorické zpomalení, výrazné změny nálad, poruchy pozornosti a paměti, úzkost, pocit nebezpečí, halucinace a bludy a neuspořádané myšlení a jednání.

To vše může vést ke vzniku postižení, které částečně nebo zcela znemožní duševně nemocnému pacientovi vykonávat výdělečnou činnost, či dokonce zastávat své každodenní povinnosti, a vyvolává nutnost nepřetržité péče a asistence ze strany jiné osoby.

Zapamatujte si!

Osoby, které na čas ztratí schopnost věnovat se výdělečné činnosti – jsou-li pojištěny zaměstnavatelem nebo jsou-li samy plátci pojistného – mají nárok na nemocenskou a na nemocenské dávky, vyplácené v době trvání této nemocenské. 

V závislosti na věku pacienta a celkovém počtu odpracovaných let, za něž pacient platil nemocenské pojištění, může Správa sociálního zabezpečení pacientovi přiznat invalidní důchod. Tento invalidní důchod je obvykle poskytován na určité časové období a jeho výše závisí na potvrzeném stupni postižení. 

Zobrazit více