Příčiny schizofrenie

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Příčiny schizofrenie se hledají ve dvou oblastech. Těmito oblastmi jsou:

  • biologická citlivost – v případě této nemoci dochází při vývoji centrální nervové soustavy k chybě, která způsobí, že osoba bude citlivější na faktory vzniku schizofrenie než ostatní lidé; poruchy vývoje mozku mohou být vrozené nebo mohou být důsledkem infekce během těhotenství, potíží při porodu, meningitidy nebo poranění;
  • psychosociální podmínky – u osob s individuálně určenou náchylností může být schizofrenie vyvolána emocionálními problémy na pozadí významných životních zvratů (rozvod, smrt blízké osoby nebo rozpad vztahu s partnerem).

Je schizofrenie nebo psychóza dědičná?

Zapamatujte si!

Schizofrenie je v jistém smyslu dědičná, ale pouze „v jistém smyslu”.

CEE_SCHIZO_disease_01_J
Stock photo. Posed by model.

Protože i pokud nikdo ve vaší rodině nikdy schizofrenií netrpěl, je pravděpodobnost, že jí onemocníte, 1:100. Pokud příznaky schizofrenie trpí váš sourozenec nebo jeden z rodičů, riziko onemocnění sice roste, ale ani tak není nijak významné – pravděpodobnost propuknutí nemoci je totiž jen 1:10.

Mimo to platí, že pokud někdo v rodině trpí nebo trpěl schizofrenií a vám už bylo 30, riziko onemocnění je minimální. Pokud váš otec, matka, bratr nebo sestra trpí psychózou, je riziko, že se to v budoucnu stane i vašemu dítěti, stále nízké, konkrétně 1:30.

Pokud trpíte psychózou vy sám/sama, nikdo se vás nebude pokoušet přesvědčit, že byste neměl/a mít děti, protože riziko, že vaše dítě onemocní schizofrenií je 1:10. Je důležité říci, že genetické faktory se netýkají jen jednoho genu nebo několika genů.

Vědci se snaží tyto faktory odhalit, ale i když se jim to podaří, stále jsou tu ještě jiné, negenetické faktory, které jsou důležité pro vznik příznaků schizofrenie u konkrétního jedince. I kdyby oba rodiče trpěli psychózou, riziko, že jí bude trpět i jejich dítě, je nižší než 100 %, dokonce je nižší než 50 %. Pravděpodobnost propuknutí nemoci je totiž v takovém případě zhruba 40procentní.

Je dobré vědět, že ...

Lze s jistotou konstatovat, že schizofrenii nevyvolává nesprávná výchova v rodině, ani zranění/trauma (ani fyzické, ani duševní), ani „slabý charakter“. Schizofrenie rozhodně není trestem za hříchy nebo poklesky, naše vlastní nebo naší rodiny.

Při zhoršování (recidivě) nemoci hrají u pacientů se schizofrenií významnou roli faktory související se stresem nebo zvýšená náchylnost ke stresu. Větší náchylnost ke stresu se objevuje také u osob s jinými duševními poruchami, jako jsou deprese nebo neurózy.

Zobrazit více