Schizofrenie a psychóza

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT
CEE_SCHIZO_disease_01_K
Stock photo. Posed by model.

Psychóza je stav, ve kterém psychotický člověk prožívá svět konkrétním, abnormálním způsobem, jež neodráží skutečnost. Schizofrenie, nebo spíše skupina schizofrenních psychóz, je termín popisující mnoho různých psychóz vyznačujících se různým zastoupením a průběhem.

Abnormální vnímání světa při psychóze není způsobeno chybou a je odolné vůči korigování. Příznaky, které jsou pro psychózu typické, jako jsou halucinace a bludy, jsou prožívány jako realita, takže psychotické osoby nechápou (či nemají na věc dostatečný náhled, aby mohli pochopit), že jsou nemocní.

Zapamatujte si!

Psychóza je závažná porucha, která může u člověka ovlivnit většinu stránek jeho fungování.

Psychotické příznaky vyvolávají biochemické poruchy v mozku, které vedou k nerovnováze neurotransmiterů – látek, které buňky tvořící mozek používají ke komunikaci. Psychóza může být sekundárním projevem obecného stavu, ovšem pokud k ní dojde, může poukazovat na duševní nemoc. Halucinace a bludy nemusí nutně znamenat psychózu, neboť mohou být vyvolány psychoaktivními látkami (drogami, „legálními omamnými látkami“). 

Je dobré vědět, že ...

Opakující se psychotické epizody se vyskytují u schizofrenie, schizoafektivních poruch, u psychotické deprese a u bipolární afektivní poruchy.

Skupina schizofrenních psychóz spolu s dalšími psychózami, jako je schizoafektivní a paranoidní porucha, patří k velké skupině duševních poruch nazývaných psychózy. Způsoby léčby všech psychóz jsou podobné, přičemž samotné upřesnění psychózy jako psychózy schizofrenní, paranoidní nebo schizoafektivní není určující pro její další průběh, ani její prognózu.

Zobrazit více