Význam včasné diagnózy schizofrenie

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Včasná diagnóza schizofrenie a brzký začátek léčby jsou velmi důležité z několika důvodů. Tyto důvody jsou následující:

1. Každá psychóza, zvláště v prodromálním stádiu (před prvním propuknutím schizofrenie), je toxická pro mozek. Nyní již máme důkazy, že propuknutí psychózy má zničující dopad na některé neurony. Včasným zásahem ochráníme část neuronů před ničením.


3. Včasné zahájení léčby snižuje riziko recidivy a umožňuje pacientovi žít normální život. Čím později se začne s léčbou schizofrenie, tím vyšší je pravděpodobnost její recidivy. To platí obzvláště v případě první epizody schizofrenie. Čím více času uplyne od projevu prvních, byť neadresných příznaků schizofrenie, tím horší jsou vyhlídky na uzdravení.

5. Je velmi důležité rozpoznat závislost, která je u některých pacientů doprovodným jevem schizofrenie, konkrétně závislost na alkoholu nebo na drogách. Asi jedna třetina pacientů trpících schizofrenií (v některých zemích až polovina pacientů) má problémy s užíváním alkoholu a omamných látek. Včasná diagnóza závislosti, která je doprovodným příznakem schizofrenie, umožní zahájení brzké doplňující léčby. Souběh závislostí může být, a téměř vždy je, faktorem přispívajícím k recidivě schizofrenie.

2. Léky rychle snižují závažnost příznaků schizofrenie, zejména těch pozitivních, které způsobují její zhoršování. V raných stadiích onemocnění, v průběhu jednoho měsíce nebo jednoho měsíce a půl, závažnost příznaků klesne na úroveň, která pacientovi umožní návrat ke každodenní činnosti. Z tohoto hlediska včasná léčba zkracuje dobu hospitalizace. 4. Správná diagnóza spárovaná s těmi správnými léky zajistí, aby pacient neužíval nevhodné léky. Taková medikamentózní léčba by nepřinesla zlepšení (například léky ze skupiny benzodiazepinů) a mohla by podpořit další rozvoj schizofrenie.


6. Včasná a následná pravidelná léčba snižuje u pacienta riziko sebevraždy. Při vymizení příznaků v průběhu léčby schizofrenie se sníží riziko sebevraždy, které hrozí až u jednoho z deseti pacientů. Takové riziko je nejvyšší v období exacerbace a během první nebo jedné z prvních epizod schizofrenie.Včasná diagnóza a brzká léčba umožňují pacientům rychle se zotavit, ale také vrátit se do svých rodin, ke svým přátelům, do práce, do školy, tj. do normálního života,

Zobrazit více