Náš web J4P používá způsoby shromažďování údajů popsané v zásadách použití souborů cookies. Chcete-li se dozvědět, jaké typy cookies náš web používá, pročtěte si tuto přílohu. Pokud souhlasíte s použitím souborů cookies, pokračujte v prohlížení webových stránek. Více o cookies..

Rozvoj onemocnění

Recidivy schizofrenie

Recidivy schizofrenie

Schizofrenie je chronická nemoc. Riziko recidivy je vysoké. Podle některých statistik se příznaky této nemoci znovu projeví do 12 měsíců u 75% pacientů po první epizodě. Riziko relapsu významně klesá, pokud pacient pokračuje ve farmakologické léčbě podle doporučení lékaře. Nicméně k recidivě může dojít, i pokud pacient léčebný režim dodržuje.

Průběh schizofrenie

Průběh schizofrenie

Průběh psychóz je velmi rozmanitý a závisí na mnoha faktorech, z nichž nejdůležitější je to, zda pacient užívá správné léky ve vhodných dávkách a po vhodnou dobu. Zpočátku by se měl pacient ve věci své léčby zcela řídit názorem svého lékaře.

Počátky schizofrenie

Počátky schizofrenie

Schizofrenie jen zřídka propukne před pubertou, zatímco po dosažení dospělosti výskyt schizofrenie rychle roste. Toto onemocnění postihuje muže i ženy (v poměru  1.4:1). Většina případů je diagnostikována u starších dospívajících nebo u dospělých ve věku 20 let, ale příznaky schizofrenie se mohou objevit v každém věku.