Počátky schizofrenie

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Schizofrenie jen zřídka propukne před pubertou, zatímco po dosažení dospělosti výskyt schizofrenie rychle roste. Toto onemocnění postihuje muže i ženy (v poměru  1.4:1). Většina případů je diagnostikována u starších dospívajících nebo u dospělých ve věku 20 let, ale příznaky schizofrenie se mohou objevit v každém věku.

Ačkoli je celkový výskyt onemocnění u obou pohlaví téměř stejný, průměrný věk, ve kterém je schizofrenie diagnostikována mužům a ženám je 15–24 let, respektive 25–34 let. Brzký (do 20 let) nebo velmi brzký (do 13 let) nástup nemoci se pojí se závažnějším průběhem onemocnění a horší prognózou, než je tomu u případů pozdního nástupu.

První akutní epizoda schizofrenie se objevuje u mužů obvykle po 20. roce života, zatímco u žen jsou první příznaky diagnostikovány přibližně v 30. roce života. 

CZ_SCHIZO_disease_03_C

Zapamatujte si!

Typický věk, ve kterém dojde k první epizodě, je období mezi 18. a 25. rokem života, tedy v širším vymezení mezi nabytím dospělosti a dosažením věku 40 let.

U žen nastane první epizoda obvykle o něco později než u mužů, což souvisí s neuroprotektivním (mozek chránícím) účinkem ženského hormonu estrogenu. První příznaky nemoci, která je následně diagnostikována jako schizofrenie, se často objeví několik měsíců nebo dokonce i let před prvními akutními příznaky této nemoci.

Tyto příznaky jsou velmi rozmanité. Mohou se vyskytnout i příznaky, kterými se projevují jiné duševní poruchy, jako jsou neuróza a deprese. Proto nemá smysl uvádět zde jejich výčet, protože kterýkoli příznak se může u kohokoli projevit v jakékoliv fázi jeho života. V této fázi si pacient možnost nemoci obvykle vůbec nepřipouští, a může proto léčbu odmítat.

Čím dříve je léčba zahájena, tím je účinnější. Ke zlepšení dojde už během léčby první epizody schizofrenie. Může to však trvat i několik měsíců. Proto může být pro psychiatra obtížné odpovědět na otázku pacienta nebo jeho rodiny: „Jak dlouho léčba potrvá, než se dostaví zlepšení?“.

Schizofrenie je zřídkakdy diagnostikována u dětí, nicméně byly zde i případy kdy byla objevena u pětiletých a šestiletých dětí. Schizofrenie má u dětí těžký průběh a projevují se u ní větší rozdíly ve výskytu podle pohlaví – převažuje u chlapců.

Zobrazit více