Recidivy schizofrenie

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Schizofrenie je chronická nemoc. Riziko recidivy je vysoké. Podle některých statistik se příznaky této nemoci znovu projeví do 12 měsíců u 75% pacientů po první epizodě. Riziko relapsu významně klesá, pokud pacient pokračuje ve farmakologické léčbě podle doporučení lékaře. Nicméně k recidivě může dojít, i pokud pacient léčebný režim dodržuje.

V takovém případě je ale možné ji včas odhalit a uplatnit protiopatření. U mnoha pacientů se projeví specifické příznaky předznamenávající recidivu schizofrenie (varovné příznaky). Nejobtížněji se rozpoznávají varovná znamení u první recidivy onemocnění. U následných recidiv již pacient rozpozná konkrétní varovné příznaky, které u něj předchází příznakům.

Ze studií vyplývá, že šanci na rozpoznání recidivy na základě konkrétních varovných signálů, které se dostavují právě u daného pacienta, má 75–81% postižených osob. Ke zhoršení stavu pacienta zpravidla nedochází ze dne na den. Asi polovina pacientů zažívá prodromy asi jeden měsíc před recidivou a dvě třetiny z nich asi dva týdny před recidivou, což umožňuje nasazení vhodných opatření pro zamezení recidivě.

Riziko recidivy se dále sníží, pokud se sám pacient a jeho rodina naučí rozpoznat prodromy recidivy nemoci v jejich rané fázi. Tyto příznaky jsou velmi individuální a u každého pacienta se mohou lišit.

Co je to „varovný příznak recidivy“?

Jedná se o příznak/několik příznaků specifických pro konkrétního pacienta, které obvykle nejsou pro schizofrenii typické a které jsou „výstrahou“ před každou další recidivou psychózy. „Varovný příznak“ lze u schizofrenní osoby stanovit rozpomenutím se na to, co předcházelo poslední recidivě / posledním recidivám psychózy, nebo například porovnáním seznamů těchto příznaků, které vypracovala postižená osoba a jeho příbuzní. Použít lze i odborné publikace.

Níže je uvedena část seznamu varovných příznaků recidivy psychózy, vypracovaného britským psychiatrem Birchwoodem.

Příznak 0 1 2 3
Mé myšlení zcela zaměstnává jen jedna nebo dvě věci        
Pocit smutku nebo sklíčenosti        
Pocit, že lidé nerozumějí tomu, co jim říkám        
Obtíže se soustředit        
Pocit, že určitá část myšlenek, které mám v hlavě, není moje        
Pocit, jako by mě někdo sledoval        
Pocit vlastní zbytečnosti        
Pocit zmatení        
Tvrdohlavost        
Pocit neklidu        
Cítím se velmi klidně nebo izolovaně        
Na hodně věcí zapomínám        
Snadno se mi mluví o sexu        
Moje promluvy připadají ostatním podivné        
Můj spánek je neklidný        
Chovám se podivínsky        
Je pro mě těžké zvládat každodenní úkoly        
Ztráta chuti k jídlu        
Dělám bláznivé vtípky        
Mluvím sám k sobě nebo se sám na sebe usmívám        
Zobrazit více