Náš web J4P používá způsoby shromažďování údajů popsané v zásadách použití souborů cookies. Chcete-li se dozvědět, jaké typy cookies náš web používá, pročtěte si tuto přílohu. Pokud souhlasíte s použitím souborů cookies, pokračujte v prohlížení webových stránek. Více o cookies..

Formy podpory

Svépomoc pro pacienty a jejich rodiny

Svépomoc pro pacienty a jejich rodiny

Svépomocné skupiny jsou dobrovolnická nezisková sdružení sestávající z osob se stejnými chorobami, duševními obtížemi nebo životní situací. Činnost svépomocných skupin se zaměřuje na poskytování pomoci osobám, které se jich účastní.

Komunitní služby

Komunitní služby

Komunitní služby jsou služby podpory poskytované osobám, které nejsou kvůli svým duševním poruchám schopné zvládat činnosti v rámci každodenního života a společenských styků.

Krizová centra

Krizová centra

Krizová centra poskytují psychologickou, sociální, právní, vzdělávací a terapeutickou pomoc, včetně psychiatrického poradenství, sociálních intervencí, služeb zprostředkování, služeb právní ochrany a služeb dočasného útočiště (ubytovna).

NEMOCNIČNÍ PÉČE

NEMOCNIČNÍ PÉČE

Léčba v psychiatrické nemocnici by měla být vyhrazena jen pro případy závažných duševních poruch s chováním ohrožujícím život a/nebo zdraví pacienta nebo jeho rodiny. Nemocniční psychiatrická léčba je rovněž určena pro pacienty trpící v souvislosti se svou duševní poruchou pocitem beznaděje a bezmocnosti, pacienty, kteří nejsou schopni uspokojovat své základní životní potřeby, kteří vyžadují diagnostickou a léčebnou péči v podmínkách nepřetržité lékařské péče, a pacienty, kterým se nedostává žádné péče doma.

Nepřímé formy psychiatrické péče

Nepřímé formy psychiatrické péče

Komunitní terapie.

Ostatní formy podpory a péče

Ostatní formy podpory a péče

Pracovně terapeutické dílny jsou organizačně a finančně nezávislými subjekty určenými osobám se zdravotním postižením (včetně osob s duševními poruchami), které nejsou způsobilé k běžnému zaměstnání, a jejich posláním je obnovení sociálních a pracovních dovedností těchto osob. Umožňují jim tak rozvíjet nebo znovu si osvojovat dovednosti a schopnosti potřebné pro nástup do zaměstnání.