Formy podpory

 • Svépomoc pro pacienty a jejich rodiny

  Svépomoc pro pacienty a jejich rodiny

  Svépomocné skupiny jsou dobrovolnická nezisková sdružení sestávající z osob se stejnými chorobami, duševními obtížemi nebo životní situací. Činnost svépomocných skupin se zaměřuje na poskytování pomoci osobám, které se jich účastní.

  SDÍLET E-MAILEM
  STÁHNOUT
  VYTISKNOUT
 • Komunitní služby

  Komunitní služby

  Komunitní služby jsou služby podpory poskytované osobám, které nejsou kvůli svým duševním poruchám schopné zvládat činnosti v rámci každodenního života a společenských styků.

  SDÍLET E-MAILEM
  STÁHNOUT
  VYTISKNOUT
 • Krizová centra

  Krizová centra

  Krizová centra poskytují psychologickou, sociální, právní, vzdělávací a terapeutickou pomoc, včetně psychiatrického poradenství, sociálních intervencí, služeb zprostředkování, služeb právní ochrany a služeb dočasného útočiště (ubytovna).

  SDÍLET E-MAILEM
  STÁHNOUT
  VYTISKNOUT
 • NEMOCNIČNÍ PÉČE

  NEMOCNIČNÍ PÉČE

  Léčba v psychiatrické nemocnici by měla být vyhrazena jen pro případy závažných duševních poruch s chováním ohrožujícím život a/nebo zdraví pacienta nebo jeho rodiny. Nemocniční psychiatrická léčba je rovněž určena pro pacienty trpící v souvislosti se svou duševní poruchou pocitem beznaděje a bezmocnosti, pacienty, kteří nejsou schopni uspokojovat své základní životní potřeby, kteří vyžadují diagnostickou a léčebnou péči v podmínkách nepřetržité lékařské péče, a pacienty, kterým se nedostává žádné péče doma.

  SDÍLET E-MAILEM
  STÁHNOUT
  VYTISKNOUT
 • Nepřímé formy psychiatrické péče

  Nepřímé formy psychiatrické péče

  Komunitní terapie.

  SDÍLET E-MAILEM
  STÁHNOUT
  VYTISKNOUT
 • Ostatní formy podpory a péče

  Ostatní formy podpory a péče

  Pracovně terapeutické dílny jsou organizačně a finančně nezávislými subjekty určenými osobám se zdravotním postižením (včetně osob s duševními poruchami), které nejsou způsobilé k běžnému zaměstnání, a jejich posláním je obnovení sociálních a pracovních dovedností těchto osob. Umožňují jim tak rozvíjet nebo znovu si osvojovat dovednosti a schopnosti potřebné pro nástup do zaměstnání.

  SDÍLET E-MAILEM
  STÁHNOUT
  VYTISKNOUT