Komunitní služby

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Komunitní služby jsou služby podpory poskytované osobám, které nejsou kvůli svým duševním poruchám schopné zvládat činnosti v rámci každodenního života a společenských styků.

Služby domácí péče

Příjemci služeb domácí péče jsou osoby, které vyžadují pomoc třetí osoby z důvodu svého věku, zdravotního stavu, postižení nebo z podobného důvodu. Mezi pečovatelské služby poskytované v domácím prostředí a výjimečně také v komunitních střediscích podpory, patří například:

pomoc s činnostmi každodenního života:

  • nakupování, úklid, vaření,
  • mytí se, koupání se, oblékání se,
  • zařizování věcí na úřadech;

pomoc ošetřovatelská a zdravotnická:

  • podávání léků,
  • stlaní postele,
  • předcházení vzniku proleženin a zanícení,
  • krmení;
  • udržování kontaktu s rodinou a okolím v co největším možném rozsahu.

V rámci služeb domácí péče mohou být poskytovány následující specializované služby:

  • specializované služby domácí psychiatrické péče - pro osoby s duševními poruchami; služby jsou poskytovány v domácím prostředí osobám, které se kvůli své duševní chorobě potýkají s různými problémy v každodenním životě, zvláště v oblasti styků s lidmi, vzdělávání, zaměstnání a stravování.

Zapamatujte si!

Cílem specializovaných služeb domácí psychiatrické péče je především udržení a rozvoj dovedností potřebných pro aktivní, nezávislý život.

Základní princip poskytování těchto služeb spočívá v aktivaci osoby přijímající péči a podněcování její vlastní iniciativy (namísto spoléhání se na pomoc ostatních) a nabízení pomoci s přístupem ke zdravotním a rehabilitačním službám. Specializované služby domácí psychiatrické péče mohou poskytovat zdravotní sestry a sociální pracovníci. V případě potřeby může být dotyčné osobě nabídnuto několik typů služeb domácí péče, nebo mohou být tyto služby domácí péče přiznány několika členům rodiny.

Pomoc s bydlením – chráněné byty

Pomoc s bydlením je formou komunitní sociální péče a je poskytována osobám, které se z důvodu své duševní nemoci potýkají s problémy v každodenním životě a ve styku s jinými lidmi.

Zapamatujte si!

Chráněný byt je formou sociální péče, u které jsou obyvatelé pod dohledem kvalifikovaných odborníků připravováni na samostatný život. Používají se rovněž jako alternativa k pobytu v zařízeních rezidenční péče.

Je dobré vědět, že ...

Chráněný byt vytváří podmínky pro samostatné bydlení v reálném prostředí a nabízí obyvatelům možnost navázat kontakty s místní komunitou.

Chráněný byt může provozovat jakékoli středisko sociálního zabezpečení nebo nezisková organizace. Osobě je možné nabídnout místo v chráněném bytě na základě předchozí dohody mezi sociálním pracovníkem zastupujícím příslušné zařízení sociální péče, které se o byt stará, a dotčenou osobou v nouzi (nebo jejím právním zástupcem nebo zákonným opatrovníkem).

Věděli jste, že ...

Bydlení v chráněném bytě se řídí občanskoprávní dohodou uzavřenou s obyvatelem nebo jeho zákonným zástupcem / opatrovníkem.

Tato dohoda stanoví mimo jiné účel a dobu trvání pobytu, rozsah a typ služeb a platební podmínky. Druh a rozsah podpůrných služeb lze upravit s přihlédnutím k situaci osoby, která v chráněném bytě pobývá.

Zobrazit více