Ostatní formy podpory a péče

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Pracovně terapeutické dílny

CEE_SCHIZO_support_04_H
Stock photo. Posed by model.

Pracovně terapeutické dílny jsou organizačně a finančně nezávislými subjekty určenými osobám se zdravotním postižením (včetně osob s duševními poruchami), které nejsou způsobilé k běžnému zaměstnání, a jejich posláním je obnovení sociálních a pracovních dovedností těchto osob. Umožňují jim tak rozvíjet nebo znovu si osvojovat dovednosti a schopnosti potřebné pro nástup do zaměstnání. 

Tyto dílny mohou zakládat nadace, sdružení nebo jiné subjekty. Jsou určeny jednotlivcům s osvědčením o zdravotním postižení, kteří nejsou schopni pracovat a kterým bylo vydáno doporučení k rehabilitaci v rámci pracovně terapeutických dílen. Pracovní a sociální začlenění je podporováno prostřednictvím:

  • pracovní terapie,
  • nácviku životních a sociálních dovedností a schopností,
  • pomoci s navazováním kontaktů se zaměstnavateli, při nástupu do zaměstnání a ve snaze o jeho udržení.

S přihlédnutím ke specifické povaze postižení způsobených duševními chorobami jsou zřizovány specializované dílny zaměřené na léčbu osob s duševními poruchami i osob s mentálním postižením.

Pracovně terapeutické dílny určené pro osoby s duševními poruchami mohou být zřizovány zdravotnickými zařízeními: nemocnicemi a poradnami, ale i sdruženími a nadacemi podporujícími duševně nemocné osoby.

Zobrazit více