Svépomoc pro pacienty a jejich rodiny

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT
CEE_SCHIZO_support_04_B
Stock photo. Posed by model.

Svépomocné skupiny jsou dobrovolnická nezisková sdružení sestávající z osob se stejnými chorobami, duševními obtížemi nebo životní situací. Činnost svépomocných skupin se zaměřuje na poskytování pomoci osobám, které se jich účastní. 

Mohou to být buď osoby, které se potýkají s životním problémem, nebo rodiny postižených. Členové skupiny vytvářejí společenství a následně sami rozhodují o rozvrhu programu a cílech setkání. Většinu svépomocných skupin zcela provozují neprofesionálové, ačkoli na některé schůzky jsou přizváni odborníci. Odborník může rovněž iniciovat založení skupiny.

Zapamatujte si!

Svépomocné skupiny se zaměřují zejména na potírání společenského vyloučení, marginalizace a stigmatizace postižených osob.

Lidé, kteří se účastní setkání svépomocných skupin, pociťují úlevu a podporu a učí se, jak identifikovat, řešit a překonávat životní problémy. Dělí se o své zkušenosti a informace o strategiích zvládání problémů.

Je dobré vědět, že ...

Svépomocné skupiny mohou mít velmi pozitivní dopad na své členy, protože lidé mají tendenci se hluboce emocionálně angažovat a rádi se podělí o zkušenosti „z první ruky“, aniž by museli disponovat teoretickými nebo odbornými znalostmi.

Jaké druhy svépomocných skupin existují?

Jako členové svépomocné skupiny mohou lidé, kteří se potýkají s duševními poruchami, nebo jejich rodiny navštěvovat setkání s lékařskými specialisty: psychiatry, psychology nebo terapeuty.

Tato setkání jsou pro pacienty a členy jejich rodiny dobrou příležitostí k výměně zkušeností. Je důležité vyjadřovat a pojmenovávat emoce doprovázející prožívání nemoci, nabídnout si vzájemnou podporu a sdílet poznatky o duševních chorobách. Skupinová setkání mohou být podle potřeb přítomných členů buď psychoedukačního, společenského nebo terapeutického charakteru. Skupina se může stát samostatným právním subjektem - sdružením nebo společností

Svépomocné skupiny zpravidla vznikají mimo oficiální instituce nabízející odbornou terapii a pomoc pacientům. Časem se původně neformální skupina může vyvinout do formy samostatného formálního a právního subjektu (společnosti, sdružení).

Věděli jste, že ...

Příkladem takové skupiny je sdružení pro vzájemnou pomoc Anonymní alkoholici (AA) se svým programem 12 kroků k uzdravení, který se používá v mnoha zemích a na mnoha kontinentech. Svépomocné skupiny, které jsou inspirovány programem 12 kroků, v současné době nezakládají jen osoby závislé na alkoholu (AA) a jejich rodiny (manželky - Al-Anon, děti - Alateen), ale také lidé, kteří se potýkají se všemi ostatními druhy závislosti, jejichž příčina je spatřována v problémech v emocionální oblasti. Existuje několik svépomocných skupin, které sdílejí zásadu anonymity (anonymní alkoholici, drogově závislí, kuřáci, osoby závislé na sexu, lidé trpící nutkaným přejídáním, závislí na hazardu, osoby závislé na internetu atd.). Program 12 kroků obsahuje řadu doporučení, která - pokud se jich závislá osoba trvale drží - mohou pomoci závislost překonat.

Členové svépomocných skupin dochází na setkání, na kterých se mohou podělit o svůj příběh a zkušenosti v boji proti závislosti a při překonávání překážek a navzájem se tak podpořit v procesu uzdravení. Důležitou úlohu hraje v případě skupin AA garant - jedná se o osobu, která abstinuje nebo se jí dlouhodobě daří zvládat své chování (např. v případě poruchy příjmu potravy) a má bohaté zkušenosti s odoláváním pokušení a překonáváním potíží.

A v neposlední řadě se mohou spojit i rodiny lidí s duševními poruchami nebo osob, které v minulosti trpěly duševní poruchou, a rozhodnout se založit a provozovat v rámci nevládní organizace (sdružení, nadace) s účastí profesionálních zdravotníků nebo bez ní komunitní středisko sociální podpory, rehabilitace a přípravy na zaměstnání (pracovně terapeutické dílny, střediska podpory zaměstnanosti, klubovny, chráněné byty) pro duševně nemocné nebo zdravotně postižené.

Zobrazit více