Práce a styky s lidmi

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Právo na práci je základním lidským právem a v případě schizofrenie je cenným pomocníkem při léčbě. Práce pomáhá snižovat úroveň netečnosti, stažení se do sebe a jazykové ochuzení.

Zapamatujte si!

Pacient v remisi může získat práci odpovídající jeho vzdělání a dovednostem a být cenným pracovníkem. Pacient může také pokračovat v přerušeném studiu, získávat vzdělání a rozvíjet své profesní dovednosti. Bohužel většina pacientů s postupem nemoci své zaměstnání ztratí.

Zobrazit více