Náš web J4P používá způsoby shromažďování údajů popsané v zásadách použití souborů cookies. Chcete-li se dozvědět, jaké typy cookies náš web používá, pročtěte si tuto přílohu. Pokud souhlasíte s použitím souborů cookies, pokračujte v prohlížení webových stránek. Více o cookies..

První návštěva

Kdy navštívit lékaře?

Kdy navštívit lékaře?

Lékaře primární péče lze navštívit i bez doporučení. Jedinou podmínkou získání bezplatného lékařského poradenství jeplatné zdravotní pojištění. Nezaměstnaným osobám registrovaným na úřadu práce, osobám na mateřské či rodičovské dovolené hradí zdravotní pojištění stát.

Návštěva psychologa nebo psychiatra

Návštěva psychologa nebo psychiatra

Součástí návštěvy může být vyšetření struktury osobnosti pro zjištění zavedených vzorců chování při reakci na vnější události a vnitřní prožitky - vzorců, které brání přizpůsobení se a zvládání problémů v životě a řešení konfliktních mezilidských situací. Diagnostikují se i styly vypořádávání se se stresem, psychologické obranné mechanismy, sebepojetí a hodnocení sebe sama coby důležité prostředky pro zvládání obtížných situací. Je důležité znát emocionální vztahy v původní rodině a traumatické zkušenosti z dětství a dospělosti.

Diagnóza a způsoby léčby

Diagnóza a způsoby léčby

Lékař primární péče (praktický lékař, rodinný lékař, psychiatr) určí příčiny různých pocitů. Za tím účelem se bude ptát na životní situaci a situaci v rodině pacienta, zdroje jeho stresu a důkladně vyšetří jeho tělesný stav. Pokud to bude nutné, zařídí lékař další vyšetření (laboratorní vyšetření krve a moči, případně také hormonální test, rentgen, EKG a další).

Kdy je nutná hospitalizace?

Kdy je nutná hospitalizace?

Léčba povětšinou probíhá mimo nemocnici, obvykle u pacienta doma v kruhu jeho rodiny.