Náš web J4P používá způsoby shromažďování údajů popsané v zásadách použití souborů cookies. Chcete-li se dozvědět, jaké typy cookies náš web používá, pročtěte si tuto přílohu. Pokud souhlasíte s použitím souborů cookies, pokračujte v prohlížení webových stránek. Více o cookies..
Diagnóza a způsoby léčby

Diagnóza a způsoby léčby

Lékař primární péče (praktický lékař, rodinný lékař, psychiatr) určí příčiny různých pocitů. Za tím účelem se bude ptát na životní situaci a situaci v rodině pacienta, zdroje jeho stresu a důkladně vyšetří jeho tělesný stav. Pokud to bude nutné, zařídí lékař další vyšetření (laboratorní vyšetření krve a moči, případně také hormonální test, rentgen, EKG a další).

Zapamatujte si!

Až na základě takto komplexní diagnózy určí lékař způsob léčby.

V případě, že se nepotvrdí somatická porucha, nebo pokud se potvrdí souvislost mezi somatickými příznaky a duševním stavem a dřívějšími stres navozujícími zkušenostmi, může rodinný lékař doporučit pacienta k psychologovi v psychologické poradně nebo v poradně duševního zdraví k určení psychologické diagnózy a doporučení psychoterapie.
V některých případech, kdy existuje podezření na duševní, neurologické nebo jiné poruchy, které vyžadují specializovanou farmakoterapii, doporučí rodinný lékař pacienta ke konzultaci u psychiatra, neurologa a endokrinologa nebo jiného specialisty.  Stává se však, že farmakologická léčba diagnostikovaného somatického onemocnění (např. bronchiální astma, hypertenze, vředové onemocnění žaludečního traktu, diabetes mellitus nebo koronární onemocnění) se ukáže jako účinnější varianta, pokud je současně podpořena psychologickou pomocí nebo psychoterapií. 

Je dobré vědět, že ...

Člověk tvoří psychofyzickou jednotku a někdy je k tomu, aby se jeho systém opět dostal do rovnováhy, zapotřebí na něj zároveň působit po biologické i psychosociální stránce. V takových případech hovoříme o „psychosomatických nemocech“.

Má moje dítě schizofrenii?

Jednu skupinu psychóz tvoří psychotické poruchy způsobené užíváním psychoaktivních látek nebo alkoholu, a to jak při intoxikaci, tak po nástupu abstinenčních příznaků (např. delirium tremens). Stále častěji se setkáváme s psychózami podobnými schizofrenii, které byly vyvolány psychoaktivními látkami, jako jsou amfetamin nebo LSD.

Zapamatujte si!

Přítomnost příznaků typických pro schizofrenii tedy nemusí nutně znamenat, že postižená osoba schizofrenií skutečně trpí. Může se jednat o následek užívání nebo nadměrného užívání narkotik.

Nejlepší způsob, jak zjistit, zda má dítě schizofrenii, či nikoli, je položit ošetřujícímu lékaři tu správnou otázku, například se zeptat, za jakých okolností lze schizofrenii potvrdit a za jakých ji lze vyloučit.

PHCZ/PSY/0917/0004a