Kdy je nutná hospitalizace?

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT
CEE_SCHIZO_support_03_D
Stock photo. Posed by model.

Léčba povětšinou probíhá mimo nemocnici, obvykle u pacienta doma v kruhu jeho rodiny. Někdy je však nutná hospitalizace. Hospitalizace osob se schizofrenií na psychiatrii je vhodná po nastalé epizodě akutního onemocnění, kdy:

  • pacient není schopen ovládat své chování do té míry, že existuje oprávněná obava, že by mohl ohrozit svou vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních (vážné ohrožení zdraví a životů lidí);
  • pacient popírá, že se jeho stav zhoršil, odmítá užívat léky a lze se důvodně domnívat, že se jeho nynější stav ještě zhorší;
  • v důsledku zhoršení stavu se pacient přestal starat o uspokojování svých základních potřeb, tj. spí venku, nejí ani nepije;
  • pacient se schizofrenií zároveň trpí vážným fyzickým onemocněním nebo se vyskytnou takové vedlejší účinky léků, které nebude možné zvládnout bez pobytu v nemocnici.

Je dobré vědět, že ...

Zároveň platí, že během první epizody se obvykle doporučuje hospitalizace pacienta, která umožní přesné stanovení diagnózy onemocnění a naplánování další léčby, i pokud nejsou naplněna výše uvedená kritéria pro hospitalizaci.

Patří mezi ně:

  • pobyt v denním stacionáři – kupříkladu pět dní v týdnu, vždy od 8:00 do 15:00, obvykle v kombinaci s intenzivní pracovní terapií;
  • pobyt v domově - domě nebo bytu pro pacienty, obvykle mladé lidi, ve kterých se učí spolupráci a nezávislému životu - terapeuti přicházejí do domova jen proto, aby dohlíželi nad léčbou;
  • léčba v domácím prostředí, místo v nemocničním.
Zobrazit více