Návštěva psychologa nebo psychiatra

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Úkolem psychologa je poskytnout duševní podporu osobám v krizi a diagnostikovat psychologické problémy a konflikty. Hlubší psychologická diagnóza je nutná u osob, které trpí:

  • úzkostnými stavy,
  • obsedantními myšlenkami a činnostmi,
  • skleslostí,
  • poruchami spánku a chuti k jídlu,
  • problémy s vyrovnáváním se s negativními emocemi (zlost, hněv, strach) a impulsy
CEE_SCHIZO_support_03_B
Stock photo. Posed by model.

Součástí návštěvy může být vyšetření struktury osobnosti pro zjištění zavedených vzorců chování při reakci na vnější události a vnitřní prožitky - vzorců, které brání přizpůsobení se a zvládání problémů v životě a řešení konfliktních mezilidských situací.  Diagnostikují se i styly vypořádávání se se stresem, psychologické obranné mechanismy, sebepojetí a hodnocení sebe sama coby důležité prostředky pro zvládání obtížných situací. 

Zapamatujte si!

Výsledek se může hodit při navrhování plánu psychoterapie

Na návštěvu ordinace psychologa nebo psychiatra se nemusíte nijak zvlášť připravovat. Pokud Vás tíží nějaké nepříjemné obavy, prostě se objednejte k lékaři. Pokud se obáváte, že zapomenete na nějaký důležitý problém, zapište si je a pohovořte o všem, co Vás trápí, během setkání s odborníkem.

Víte, že ...

Absolvování této návštěvy může být pro pacienta snazší v doprovodu nějaké blízké osoby. Lékař povolí přítomnost této osoby při návštěvě.

Jak se lze objednat k psychologovi nebo psychiatrovi.

Lékaři-psychiatři nepoužívají žádné komplikované diagnostické metody, někdy nenosí ani bílé pláště. Nejdůležitější je upřímný rozhovor, díky kterému je možné vyšetřované osobě vysvětlit příčiny úzkosti. Lékař bude klást otázky s cílem získat informace nezbytné pro stanovení diagnózy.

Otázky týkající se bludů a halucinací (schizofrenní příznaky) mohou připadat osobám s jinými poruchami zvláštní, ale odpovědi na ně jsou pro diagnostický proces nutné. Psychiatr může rovněž zvážit takové parametry, jako je arteriální krevní tlak, může pacienta doporučit k dalším vyšetřením / testům, které pomohou určit diagnózu, nebo dohlížet nad léčebným procesem.

Zobrazit více