Náš web J4P používá způsoby shromažďování údajů popsané v zásadách použití souborů cookies. Chcete-li se dozvědět, jaké typy cookies náš web používá, pročtěte si tuto přílohu. Pokud souhlasíte s použitím souborů cookies, pokračujte v prohlížení webových stránek. Více o cookies..

Úloha rodiny

Promluvme si o schizofrenii

Promluvme si o schizofrenii

Promluvme si o schizofrenii

Strategie činnosti rodiny v různých stádiích onemocnění

Strategie činnosti rodiny v různých stádiích onemocnění

První hospitalizace je jednou z nejobtížnějších etap v životě rodiny s osobou trpící schizofrenií. Je to období úzkosti a nejistoty, kdy diagnóza schizofrenie je často přijímána jako nezvratný ortel.

Jak mluvit se schizofrenikem?

Jak mluvit se schizofrenikem?

Mnoho lidí s diagnózou schizofrenie má potíže s koncentrací a chápáním velmi složitých vět.

Komunikace přizpůsobená schopnostem pacienta

Komunikace přizpůsobená schopnostem pacienta

Zda je nám porozuměno, nezávisí jen na tom, co říkáme, ale také na tom, jak to říkáme. Komunikace se schizofrenickým pacientem může být narušena zhoršenými kognitivními funkcemi (neurokognitivní poruchy).

Postoje členů rodiny k léčbě

Postoje členů rodiny k léčbě

Osoby, které se léčí se schizofrenií, jsou často obklopeny členy své rodiny, blízkými lidmi, přáteli, známými a dalšími lidmi, jejichž názory jsou pro ně důležité.

Léčebný vliv osob poskytujících péči

Léčebný vliv osob poskytujících péči

Schizofrenie je chronické onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou léčbu, obvykle po celou dobu života pacienta.

Vliv rodiny na průběh nemoci

Vliv rodiny na průběh nemoci

Rodina může působit různě - buď příznivě, tedy poskytovat podporu a motivaci, nebo nepříznivě, tj. dopomoci k recidivě. Stojí za to zamyslet se nad tím, jakým způsobem působíte Vy sám/sama a jaká je Vaše odpovědnost v dalším průběhu onemocnění a léčby člena rodiny.

Každodenní život s pacientem trpícím schizofrenií

Každodenní život s pacientem trpícím schizofrenií

Každodenní život rodinných příslušníků a dalších blízkých osob pacientů se schizofrenií může být naplněn neustálým strachem z recidivy psychózy a zhoršeného fungování nemocného, spojeného s chronickými příznaky.

Břímě nemoci

Břímě nemoci

Stigma duševní choroby je zkušenost, kterou postižená osoba sdílí se svým prostředím, zejména s rodinou.

Reakce rodiny na psychózu

Reakce rodiny na psychózu

Neexistují sice žádné typické reakce rodiny na onemocnění jednoho z jejích členů, nejčastěji dítěte, nicméně v transkulturních studiích je definováno spektrum takových reakcí bez ohledu na to, zda se jedná o první projev onemocnění nebo jeho chronický průběh.

Dopady nemoci na rodinný život

Dopady nemoci na rodinný život

Výskyt schizofrenie nebo jiného závažného chronického onemocnění zcela zvrátí staré pořádky v rodině. Psychóza a její důsledky vyvolají v rodině celou řadu emočních reakcí a přinesou spoustu organizačních problémů.