Břímě nemoci

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Stigma duševní choroby je zkušenost, kterou postižená osoba sdílí se svým prostředím, zejména s rodinou.

CEE_SCHIZO_support_01_I
Stock photo. Posed by model.

Tato zkušenost je spojena nejen se ztrátou společenského postavení, vyloučením z mnoha oblastí života a vyšší závislostí na jiných osobách a institucích, ale také s krizí vzájemných vazeb a důvěry, ke kterým rovněž v rodinách dochází.

Na základě informací o subjektivních pocitech diskriminace získaných od pacientů, jejich rodinných příslušníků a odborníků, kteří pracují v zařízeních psychiatrické péče, byly definovány následující čtyři oblasti stigmatizace:

  • mezilidské vztahy,
  • strukturální diskriminace,
  • vnímání duševní choroby ve společnosti,
  • dostupnost sociálních rolí.

Každá z výše uvedených oblastí nachází nové naplnění v souvislosti s problémem pracovní činnosti a zaměstnání, což je jeden z klíčových aspektů problematiky začleňování osob po prodělané duševní krizi. Stigma duševní choroby může rovněž tvrdě pociťovat rodina pacienta. Je třeba zdůraznit, že v mnoha případech připadne břemeno péče o chronicky nemocného dospělého syna nebo dceru rodičům, zejména matce. Je to matka, která nese břímě nemoci svého dítěte a trpí tak „přeneseným stigmatem“.

Zapamatujte si!

Čím intenzivněji je pociťováno břímě onemocnění, tím negativnější je postoj k léčbě, větší problémy v léčebných vztazích, nižší frekvence využívání lékařských služeb a vyšší riziko recidivy onemocnění.

Zobrazit více