Dopady nemoci na rodinný život

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Výskyt schizofrenie nebo jiného závažného chronického onemocnění zcela zvrátí staré pořádky v rodině.  Psychóza a její důsledky vyvolají v rodině celou řadu emočních reakcí a přinesou spoustu organizačních problémů.

CEE_SCHIZO_support_01_K
Stock photo. Posed by model.

Každé závažné onemocnění, které se vyskytne u člena rodiny, je chronické, vyžaduje nepřetržitou léčbu, projevuje se opakujícími se epizodami exacerbace, a to i přes dodržování daných doporučení, a je spojeno s rizikem hospitalizace a invalidity, představuje náhlou situační změnu v životě rodiny, jejíž přijetí si vyžádá čas. Je těžší přijmout diagnózu závažné duševní choroby než diagnózu těžkého somatického onemocnění (s výjimkou rakoviny), např. diabetu mellitu typu 1.

Tato tíseň vyvolává u osob, které o pacienta pečují, deprese, se kterými se pojí pocit ztráty předchozí představy o postiženém členu rodiny, pocit blízký truchlení a v případě schizofrenie s chronickým průběhem i reakce blízká syndromu vyhoření známému u profesionálů, která vede k přechodu k rutinnímu chování a rutinním emocím.

Zapamatujte si!

Přesto je to právě rodina a její členové, kteří mají obrovský, často rozhodující vliv na další průběh schizofrenie a kteří se mohou stát nejlepšími spojenci pacienta na jeho cestě k uzdravení.

Chování blízkých osob, způsob a obsah jejich sdělení a dokonce i jejich přítomnost po boku léčené osoby mají obrovský vliv na postoj nemocného. Proto je velmi důležité, aby načerpali co nejvíce informací o nemoci a její léčbě. Informace lze čerpat z různých zdrojů: brožury poskytované lékaři, internet, speciální psychoedukační programy věnované pacientům a jejich rodinám, které pořádají zařízení zdravotní péče. Vždy je dobré promluvit si o získaných poznatcích s lékařem.

Zobrazit více