Léčebný vliv osob poskytujících péči

SDÍLET E-MAILEM
STÁHNOUT
VYTISKNOUT

Schizofrenie je chronické onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou léčbu, obvykle po celou dobu života pacienta.

Aby bylo zajištěno jeho řádné fungování v životě, je nutné, aby pacient se schizofrenií dodržoval doporučený léčebný režim, využíval různých druhů dostupné terapie a dodržoval pravidla správné stravy, věnoval se fyzické aktivitě a sociálním kontaktům. Úkolem členů rodiny je podporovat blízkého příbuzného v různých stádiích onemocnění. U většiny pacientů se průběh schizofrenie vyznačuje recidivujícími psychotickými epizodami.

Víte, že ...

Toto onemocnění je nejvážnější v průběhu prvních asi 5 let od svého nástupu.

CEE_SCHIZO_support_01_E
Stock photo. Posed by model.

Hovoříme zde o takzvaném kritickém období s častými psychotickými epizodami způsobujícími progresivní poškození mozku, které má za následek stále delší období hospitalizace, stále vyšší odolnost vůči lékům, fixaci psychotických příznaků, zhoršení paměti a výkonných funkcí, ztrátu zaměstnání a funkční poruchy v rodině a v okolním prostředí.

Nejdůležitějším cílem dlouhodobé léčby je prevence recidiv onemocnění a jejich negativních důsledků. Základním předpokladem je podpora pacienta při pravidelném užívání antipsychotických léků a vzbuzení jeho zájmu o různé formy terapie.

Zapamatujte si!

Vliv osob starajících se o tyto pacienty na léčbu vyžaduje nejen empatii, ale především rozsáhlé znalosti o nemoci a její léčbě a schopnost pozorování a správné komunikace uzpůsobené na míru potřebám pacienta.

Je dobré vědět, že ...

Je velmi důležité, aby měl pacient kolem sebe blízké osoby, se kterými si může o léčbě promluvit. Je důležité, aby tyto rozhovory podporovaly pacienta a jeho účinnou léčbu konstruktivním způsobem. Duševní podpora je neocenitelná.

Zobrazit více