Dávid Dankó, Ph.D
Dávid Dankó, Ph.D
Výkonný ředitel, Ideas & Solutions (I&S)

Dávid Dankó, Ph.D

Dávid Dankó je vedoucím partnerem v nezávislé výzkumné a poradenské společnosti Ideas & Solutions (I&S), která poskytuje poradenské služby v oblasti politiky systému zdravotnictví a přístupu na trh farmaceutickým společnostem a společnostem se zdravotnickými prostředky, se zaměřením na rozvíjející se a středněpříjmové trhy. Rovněž zastává funkci vedoucího výzkumu na Korvínově univerzitě v Budapešti v Maďarsku, kde přednáší politiku a financování v oblasti léčivých přípravků.

Dávid má 14 let zkušeností v oblasti řízení zdravotní péče a financování léčiv a zdravotnických prostředků. Do roku 2010 byl členem výkonného týmu pro farmaceutickou reformu v Maďarsku, jako zástupce ředitele pro úhrady fondu národního zdravotního pojištění. Pravidelně vystupuje na konferencích a seminářích o politice v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků a pro nadnárodní společnosti a správní orgány organizuje školení v oblasti komunikace a vyjednávání s plátci.

Zaměření:

  • Systémy pragmatického hodnocení přínosu a HTA pro středněpříjmové trhy
  • Transparentnost v rozhodovacích procesech ve farmaceutickém průmyslu
  • Propojení řízeného vstupu s hodnocení přínosu léčiv
  • Vyjednávání a komunikace s plátci a jinými autoritami
  • Alternativní strategie financování v případě středně a nízkopříjmových zemí

Dávid přednášel v rámci programu „European Market Access University Diploma“ (EMAUD), na Semmelweisově univerzitě v Budapešti, na Univerzitě Debrecín, Univerzitě Eötvös Loránd a na Vídeňské škole pro klinický výzkum. Vystudoval ekonomii na Korvínově univerzitě v Budapešti a v roce 2012 získal titul PhD, když obhájil kvalifikační práci na téma řízení zdrojů ve farmaceutickém výzkumu a vývoji.

Dávid je odborným recenzentem a členem redakční rady tří časopisů o ekonomii ve zdravotnictví a přístupu na trh. Je rovněž jedním z redaktorů vysokoškolské učebnice nazvané „Úhrady léčiv“ a spoluautorem publikace „Farmakoekonomie a výsledky, pokyny pro Indii“.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Odlišné systémy zdravotní péče; odlišné výsledky zdravotní péče – zaměřeno na oblast CEE (střední a východní Evropa)

Mapování zúčastněných osob a řízení zúčastněných osob pro zástupce pacientů

Advocacy Center

Mapování zúčastněných osob a řízení zúčastněných osob pro zástupce pacientů

ZOBRAZIT VÍCE