MUDr. Márk Péter Molnár, Ph.D
MUDr. Márk Péter Molnár, Ph.D
Vedoucí výzkumu, Korvínova univerzita v Budapešti, Institut pro řízení, Budapešť Partner, Ideas & Solutions, Budapešť

MUDr. Márk Péter Molnár, Ph.D

Márk Péter Molnár je vedoucím výzkumu na Institutu pro řízení při Korvínově univerzitě v Budapešti, kde nedávno dokončil svou doktorskou práci, týkající se dodržování léčebného režimu ze strany pacientů a zejména ekonomické efektivity programů řízení léčby. V rámci své akademické funkce přednáší o úhradách léčiv a zdravotnických prostředků, o řízení zdravotní péče a jejím financování. Byl jedním z redaktorů ucelené učebnice o úhradách léčiv, pravidelně vystupuje na konferencích a několikrát publikoval v maďarských a mezinárodních časopisech.

Jako partner v poradenské společnosti Ideas & Solutions, která nabízí strategické poradenské služby výrobcům léčiv a zdravotnických prostředků se zvláštním zaměřením na středněpříjmové země, se rovněž zúčastnil několika poradenských projektů. Jako poradce se zaměřuje na:

  • Systémy vyváženého hodnocení léčiv (HTA) v případě středněpříjmových zemí
  • Strategie komunikace mezi plátci, klíčovými odborníky a farmaceutickým průmyslem
  • Transparentnost v rozhodovacích procesech ve farmaceutickém průmyslu
  • Nové podnikatelské a organizační modely pro inovativní farmaceutické společnosti vycházejí ze služeb zaměřených na pacienta

V roce 2005 absolvoval Semmelweisovu univerzitu v Budapešti a Západomaďarskou univerzitu.

V letech 2005 až 2006 pracoval jako ekonom zdravotní péče na Maďarském úřadu pro hodnocení zdravotnických technologií. V letech 2006 až 2010 vedl oddělení úhrad Maďarského fondu národního zdravotního pojištění, kde odpovídal za systém úhrad léčiv, výživy a později i zdravotnických prostředků. Tým, který vedl mezi roky 2006 a 2010, realizoval radikální změnu maďarského systém úhrad léčiv, která vedla ke zvýšení jeho efektivity, transparentnosti a stability operací. V roce 2007 mu ministr zdravotnictví za toto úsilí udělil cenu László Batthyány-Strattmanna. Za svou významnou práci v oblasti sociálního zabezpečení byl v roce 2008 oceněn plaketou Svatého Štefana.

V roce 2010 založil Márk Maďarskou asociaci pro komunikaci ve zdravotnictví, jejímž předsedou je dodnes.

V roce 2010 Márk založil na základě vlastní myšlenky společnost nazvanou PraxisPlatform, do níž, jako do společného podniku, později vstoupila maďarská pobočka skupiny Deutsche Telekom. PraxisPlatform poskytla služby komunikace a řízení léčby 200 000 pacientům. V roce 2014 tuto společnost převzal největší maďarský velkoobchod s farmaceutickými výrobky. Společnosti PraxisPlatform se podařilo výrazně zlepšit situaci v plnění lékařských pokynů ze strany pacientů na základě vědeckých studií.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Odlišné systémy zdravotní péče; odlišné výsledky zdravotní péče – zaměřeno na oblast CEE (střední a východní Evropa)

Mapování zúčastněných osob a řízení zúčastněných osob pro zástupce pacientů

Advocacy Center

Mapování zúčastněných osob a řízení zúčastněných osob pro zástupce pacientů

ZOBRAZIT VÍCE