Náš web J4P používá způsoby shromažďování údajů popsané v zásadách použití souborů cookies. Chcete-li se dozvědět, jaké typy cookies náš web používá, pročtěte si tuto přílohu. Pokud souhlasíte s použitím souborů cookies, pokračujte v prohlížení webových stránek. Více o cookies..
Organizace

Schizofrenie, Lupénka, Chronická lymfocytární leukemie (CLL), Mnohočetný myelom, Rakovina prostaty, Crohnova nemoc, Major Depressive Disorder, Pulmonary Hypertension, Multiple Sclerosis, HIV, Psoriatic arthritis

OZ Lymfoma Slovensko

Hlbinná 7C, Bratislava

www.lymfom.sk

Pacientske združenie Lymfoma Slovensko sa venuje pacientom s diagnózou lymfóm (rakovina lymfatického systému) a leukémia, ako aj ich príbuzným. Naším cieľom je napomáhať k zlepšovaniu podmienok pacientov na diagnostiku, liečbu a celkové prežívanie. Súčasne poskytujeme emocionálnu a psychickú podporu cez pacientských dôverníkov (petka@lymfom.sk), informácie (www.lymfom.sk, www.leukemia.sk a tlačené brožúry v ambulanciách), poradenstvo prostredníctvom telefonickej poradne (0919 455 321), ako aj emailom: poradna@lymfom.sk. Vedieme uzavretú podpornú skupinu na sociálnej sieti facebook s názvom "Lymfom priatelia". Naše združenie sa zapája aj do medzinárodných advokačných aktivít vďaka členstvu v globálnej organizácii Lymphoma Coalition a tlmočí potreby pacientov lekárom na odborných fórach.