BOLESTI

PODRŠKA

Videos

Život s multiplim mijelomom: Ostanite pozitivni | Priča bolesnika

Multipli mijelom

Život s kroničnom limfocitnom leukemijom: Osjećam da svaki dan postajem sve jači | Priča bolesnika

Kronična limfocitna leukemija (KLL)

Život s kroničnom limfocitnom leukemijom: "Radim kao apsolutno zdrava osoba" | Priča bolesika

Kronična limfocitna leukemija (KLL)

Život s multiplim mijelomom: Kreni naprijed | Priča bolesnika

Multipli mijelom

Život s kroničnom limfocitnom leukemijom: Moj se život čudesno promijenio | Priča bolesnika

Kronična limfocitna leukemija (KLL)

Teško je boriti se protiv nevidljive bolesti Zuzanina priča - bolesnica s dijagnozom MM

Multipli mijelom