Ova internetska stranica koristi se metodama prikupljanja podataka opisanima u Pravilima kolačića. Kako biste saznali kojim se vrstama kolačića koristi naša internetska stranica, pogledajte Prilog tom dokumentu. Nastavite se koristiti našom stranicom ako se slažete s korištenjem kolačića. Više..

Sustavi zdravstvene skrbi

Metode financiranja  zdravstvene zaštite

Metode financiranja zdravstvene zaštite

Postoje mnogi pristupi koji se mogu primijeniti za financiranj zdravstvene zaštite. Saznajte više.

Zdravstveni sustavi prilagođeni bolesniku

Zdravstveni sustavi prilagođeni bolesniku

Saznajte više o učinkovitosti europskih sustava zdravstvene zaštite na temelju Europskog zdravstvenog potrošačkog indeksa. Osnovni parametri koji su uzeti u obzir su: prava bolesnika, dostupnost, ishod, raspon i doseg usluga, prevencija i farmaceutska skrb.

Odabrani pokazatelji srednjoeuropskih sustava zdravstvene zaštite

Odabrani pokazatelji srednjoeuropskih sustava zdravstvene zaštite

Pogledajte kratki video i saznajte više o razinama ulaganja u zdravstvenu zaštitu u srednjoeuropskim zemljama.

Drukčiji sustavi zdravstvene zaštite; drukčiji zdravstveni ishodi – naglasak na države srednje i istočne Europe.

Drukčiji sustavi zdravstvene zaštite; drukčiji zdravstveni ishodi – naglasak na države srednje i istočne Europe.

Istražite povezanost ulaganja u zdravstvenu zaštitu i ishoda zdravstvene zaštite, predstavljeni su nalazi međunarodnih anketa kao što je Europski zdravstveni potrošački indeks (Euro Health Consumer Index) i baza podataka kao što je „WHO Health for All”.

Poruka stručnjaka u području zdravstvene ekonomike

Poruka stručnjaka u području zdravstvene ekonomike

Pogledajte zaključne izjave stručnjaka u području zdravstvene ekonomike : dr. Dávid Dankó, direktor, Ideas & Solutions, voditelj istraživanja, Sveučilište Corvinus u Budimpešti dr. Márk Péter Molnár, partner, Ideas & Solutions, voditelj istraživanja, Sveučilište Corvinus u Budimpešti

Pojmovnik

Pojmovnik

Pojmovnik