Poruka Jane Pelouchove, zastupnica bolesnika, Diagnoza Leukemia, Češka

"Bolesnici trebaju biti spremni učestvovati u donošenju odluka, a to mogu jedino ako imaju dovoljno informacija. Jedna od glavnih uloga udruga bolesnika je omogućiti edukaciju za bolesnike o bolestima i mogućnostima liječenja te osnažiti bolesnike da zauzmu proaktivnu ulogu u liječenju."

Ostalo u:

5. sastanak mreže Network4Health za države srednje i istočne Europe, Bukurešt, 30. – 31. svibnja

Advocacy Center

Različiti zdravstveni sustavi; različiti zdravstveni ishodi - CEE regija u fokusu

Advocacy Center

Vodič za Društvene mreže

Advocacy Center