Što je utvrđivanje stadija?

POŠALJI KAO E-MAIL
Preuzmi
ISPIS

Kada se dijagnosticira KLL, liječnik će utvrditi stadij bolesti (kako se rak ponaša)4.

CEE_CLL_disease_03_A

To će mu pomoći pri odluci o načinu liječenja i davanju prognoze (tijek/ishod bolesti)4.  Pri utvrđivanju stadija KLL-a liječnik uzima u obzir nekoliko faktora:

• Krvne pretrage (npr. broj crvenih krvnih stanica i trombocita)
• Koji su limfni čvorovi (npr. vrat, pazuh, unutarnja strana bedra/genitalno područje, slezena, jetra) i drugi dijelovi tijela (npr. koštana srž) pogođeni.

KLL se godinama klasificirao prema dvama sustavima utvrđivanja stadija: sustav koji je predložio Kanti Rai i sustav koji je predložio Jacques-Louis Binet. Oba sustava definiraju stadij KLL-a na temelju broja limfnih čvorova čiji se volumen povećao, povećanju volumena slezene i jetre te prisutnosti ili odsutnosti sniženja vrijednosti hemoglobina i/ili broja trombocita.

Utvrđivanje stadija prema RAIJU
0= samo limfocitoza (porast broja limfocita)
I = limfocitoza + natečeni limfni čvorovi
II= limfocitoza + povećana slezena i/ili jetra [± natečeni limfni čvorovi]
III = limfocitoza + anemija [± povećana slezena ± ± povećana jetra, natečeni limfni čvorovi] 
IV= limfocitoza + trombocitopenija (nedostatak trombocita) [± anemija ± povećana slezena ± ± povećana jetra, natečeni limfni čvorovi]

Utvrđivanje stadija prema BINETU
A = zahvaćeno <* 3 područja limfnih čvorova, bez anemije ili trombocitopenije
B = zahvaćena 3 * područja limfnih čvorova, bez anemije ili trombocitopenije
C = anemija i/ili trombocitopenija
* uzima se obzir 5 različitih područja limfnih čvorova: cervikalni, aksilarni, ingvinalni, jetra i slezena.

Otkriveni su i brojni drugi klinički i biološki parametri važni za predviđanje napredovanja KLL-a. U te faktore spada i vrijeme udvostručavanja (vrijeme potrebno za udvostručavanje broja limfocita). Trenutačno je najvažnija informacija o napredovanju KLL-a ona dobivena na temelju bioloških značajki leukemičnih stanica. Neka su biološka obilježja otkrila ključne podatke o napredovanju bolesti i pomogla pri utvrđivanju najprikladnijeg liječenja.

Prikaži više