Podrška za bolesnika

Informacije na ovoj stranici doprinose općem tjelesnom i duhovnom zdravlju, a odnose se na prehranu, vježbanje, osjećaje, opuštanje i svakodnevne praktične radnje. Sve je to važno za održavanje vlastitog tjelesnog i duhovnog zdravlja, ali ne može zamijeniti razgovor s liječnikom ili liječničkim timom. Ako imate pitanja ili briga vezanih uz svoje stanje ili liječenje, nuspojave, opće zdravlje ili dobrobit, svakako razgovarajte s liječnikom ili liječničkim timom.  Liječnici, sestre i drugo stručno zdravstveno osoblje tu je da vam pomogne. Oni vas mogu uputiti i na udruge bolesnika ili lokalne zdravstvene usluge u vašoj okolici.