Liječnički pregledi i laboratorijske pretrage

POŠALJI KAO E-MAIL
Preuzmi
ISPIS

Ako ovo čitate, vjerojatno ste već o liječenju multiplog mijeloma razgovarali sa stručnom osobom. Zbog problema s kostima koje uzrokuje ova bolest možda će vam biti potrebno traumatološko ili ortopedsko liječenje ili pak radioterapija pri kojoj se bolna i oštećena područja kosti zrače radi smanjenja tegoba.

Dijagnoza multiplog mijeloma potvrđuje se provođenjem brojnih laboratorijskih pretraga, ispitivanjem koštane srži i dijagnostičkim snimanjima. Na temelju provedenih pretraga liječnik će dobiti jasnu sliku o napredovanju multiplog mijeloma te će moći donijeti odluku o potrebnoj metodi liječenja. Liječnici će zajednički odabrati oblik liječenja (ukoliko vam je ono potrebno), koji najbolje odgovara vašem stanju te će vas izvijestiti o očekivanim rezultatima liječenja.

 Tablica s određenim laboratorijskim vrijednostima

Laboratorijska pretraga Naziv pretrage Referentna vrijednost Jedinica Komentar
Krvna slika Broj leukocita 4,0-10,0 x 109/l Zbog niskog broja leukocita imate veći rizik od infekcija
Broj eritrocita (muškarci) 4,5-6,3 x 1012/l Anemija zbog niskog broja eritrocita
Broj eritrocita (žene) 4,2-5,4 x 1012/l
Hemoglobin (muškarci) 140-180 g/l Anemija zbog niske koncentracije hemoglobina
Hemoglobin (žene) 120-160 g/l
Hematokrit (muškarci) 0,40-0,54   Smanjenje hematokrita ukazuje na anemiju, povećanje ukazuje na dehidraciju
Hematokrit (žene) 0,37-0,47
Krvne pločice 140-340 x 109/l Zbog niskog broja krvnih pločica imate veći rizik od krvarenja
Biokemija Ureja 2,8-7,5 mmol/l Koncentracija ureje povećava se zbog narušene funkcije bubrega
Kreatinin 44-97 µmol/l Koncentracija kreatinina povećava se zbog narušene funkcije bubrega
Kalcij 2,1-2,6 mmol/l Koncentracije kalcija često su povišene zbog propadanja kostiju u pacijenata koji boluju od multiplog mijeloma
Albumini 32-55 g/l Bolesnici koji pate od multiplog mijeloma obično imaju sniženu koncentraciju albumina
Ukupni protein 65-80 g/l Bolesnici koji boluju od multiplog mijeloma imaju povišene koncentracije proteina zbog monklonskog imunoglobulina
Monklonski imunoglobulin 0 g/l Prisutnost abnormalnih proteina u bolesnika koji boluju od multiplog mijeloma

Kocijančič A., Mrevlje F.,Š tajer D.: Interna medicina. Ljubljana-Littera picta, 2005; Electrophoresis

 • Krvne pretrage

  Analizom krvi utvrđuje se broj crvenih krvnih stanica, bijelih krvnih stanica, krvnih pločica te njihov međusobni odnos.

 • Elektroforeza proteina

  određuje koncentraciju paraproteina

 • Paraprotein, M-protein

  Protein koji je prisutan u serumu i/ili mokraći 98 % oboljelih od multiplog mijeloma; njegova identifikacija i količina u krvi ili mokraći od ključne je važnosti za dijagnozu i procjenu uspjeha liječenja.

  Za vrijeme liječenja mjere se različite količine svih vrsta proteina u krvi oboljelog, a redovito se provjerava i razina M-proteina (paraprotein, monoklonalni protein) u krvi i/ili mokraći. Dinamika multiplog mijeloma kao i njegov odgovor na liječenje prate se s pomoću elektroforeze proteina. Ako je liječenje uspješno, vrijednosti padaju.

 • Imunofiksacija i imunoelektroforeza

  Ovom dodatnom pretragom mogu se utvrditi podaci o podvrsti paraproteina, monoklonalnog proteina.

 • Analiza proteina u mokraći tijekom 24 sata 

  Napredovanje bolesti prati se promatranjem koncentracije taloga proteinskih teških i lakih lanaca u mokraći. Analizom proteina u mokraći tijekom 24 sata dobivaju se precizna mjerenja. U posljednjih nekoliko godina liječnici sve manje upotrebljavaju ovu vrstu pretrage.

 • Određivanje količine slobodnih lakih lanaca imunoglobulina u serumu 

  Određivanje količine lakih lanaca imunoglobulina u krvi pomaže pri postavljanju dijagnoze i procjeni dinamike bolesti / odgovora na liječenje.

  Koncentracija slobodnih lakih lanaca kapa i lambda može se odrediti u krvi, ali i analizom mokraće i tekućine koja se nalazi u prostoru oko mozga i leđne moždine.

 • Ispitivanje koštane srži

  U oboljelih od multiplog mijeloma postotak zloćudnih plazma stanica u koštanoj srži može varirati između 10 i 100 %. Bujanje plazma stanica može ravnomjerno zahvatiti područje ili biti lokalizirano na samo neka područja.

  Ispitivanje koštane srži ključna je pretraga za postavljanje dijagnoze multiplog mijeloma. Provođenje ove pretrage apsolutno je nužno za određivanje potencijalnih genetskih promjena u bolesnim stanicama. Izrađuje se kromosomska mapa ili kariotip. Ona daje uvid u eventualne nepravilnosti strukture ili broja kromosoma. Liječnici provjeravaju jesu li prisutne neke od najznačajnijih kromosomskih nepravilnosti. Analiza kromosoma pružit će liječniku važne informacije o razvoju bolesti. Pokazat će je li za očekivati brzi ili postupni napredak bolesti pa se u skladu s time može planirati tijek liječenja.

 • Punkcija i biopsija koštane srži

  Tijekom ove pretrage liječnik će napraviti rez i uvesti šuplju iglu radi uzimanja uzorka tekućine iz tkiva koštane srži sa stražnjeg dijela zdjelične kosti. Dovoljno je 5 – 10 ml koštane srži ili tkiva. Postupak se obavlja bolnički i bolesnik ne mora biti natašte. Postupak traje svega nekoliko minuta.

 • Biopsija koštane srži

  U ovom postupku liječnik će uvesti šuplju iglu i uzeti dio kosti i koštane srži sa stražnjeg dijela zdjelične kosti. Ova je pretraga nešto agresivnija u usporedbi s punkcijom koštane srži i omogućuje precizniju procjenu postotka zloćudnih plazma stanica u koštanoj srži. 

 • Oštećenja kostiju

  Multipli mijelom uzrokuje oštećenja kostiju te je zato potrebno provesti pretrage kostiju (snimanjem), koje su u potpunosti bezbolne. Snimanjem se otkrivaju znakovi osteoporoze, raniji i nedavni lomovi kosti ili promjene u sastavu kostiju. Ove su pretrage nužne za planiranje metode liječenja te kasnije za praćenje napredovanja bolesti.

 • Pregled kostura

  Pregled kostura provodi se radi otkrivanja eventualnih promjena na kostima tipičnih za ovu bolest ili eventualnih oštećenja na kostima. Crne mrlje na rendgenskim snimkama upućuju na područje kosti zahvaćeno bolešću. Može se raditi o osteoporozi, osteolitičnim promjenama kostiju (lokalizirana područja s osteoporozom), kolapsu, ozljedama kralježaka i patološkim prijelomima. Nažalost, ova dijagnostička metoda prikazuje oštećenja u već uznapredovaloj fazi bolesti.

 • MR i CT snimanje

  Ako se uobičajenim pretragama kostura ne pronađu promjene na kostima, radi utvrđivanja prisutnosti multiplog mijeloma i njegova obujma provode se MR i CT snimanja. Ova snimanja mogu po potrebi poslužiti i preciznijem definiranju patoloških promjena na kostima. MR i CT snimanjem dobivamo informacije koje su korisnije i preciznije od onih dobivenih pregledom kostura. Pri pojavi kliničke sumnje otkrivaju se lezije na kostima koje mogu pritisnuti kralježničnu moždinu.

  Posebna PET/CT snimanja omogućuju prikaz aktivnih lezija na kostima i lokaliziranog multiplog mijeloma izvan koštane srži, no kod oboljelih od multiplog mijeloma rijetko se primjenjuju. Također se primjenjuju za procjenu učinkovitosti liječenja.

Prikaži više