VIDEOZAPISI

Život s multiplim mijelomom: Uživajte u svakom danu - Alenova priča

Multipli mijelom

Vježbe za hematološke bolesnike: istezanje

Kronična limfocitna leukemija (KLL), Multipli mijelom

Vježbe za hematološke bolesnike: vježbe snage, savijanje u ramenu

Kronična limfocitna leukemija (KLL), Multipli mijelom

Vježbe za hematološke bolesnike: vježbe snage, stabilizacija trupa

Kronična limfocitna leukemija (KLL), Multipli mijelom

Vježbe za hematološke bolesnike: vježbe snage, most

Kronična limfocitna leukemija (KLL), Multipli mijelom

Vježbe za hematološke bolesnike: vježbe snage, veslanje u stojećem stavu

Kronična limfocitna leukemija (KLL), Multipli mijelom

Vježbe za hematološke bolesnike: vježbe snage, sklek

Kronična limfocitna leukemija (KLL), Multipli mijelom

Vježbe za hematološke bolesnike: vježbe snage, čučanj

Kronična limfocitna leukemija (KLL), Multipli mijelom

Vježbe za hematološke bolesnike: zagrijavanje

Kronična limfocitna leukemija (KLL), Multipli mijelom